Tuki läheisille

Läheisten keskusteluryhmä toimii koko kesän. Katso tapaamisajat kalenterista!

Läheisten tuki on osa saattohoitoa

Läheisen saattohoitoon ja kuolemaan liittyy monenlaisia tunteita ja myös käytännön järjestelyjä, joista on huolehdittava raskaassa tilanteessa.

Hyvä saattohoito sisältää läheisten tuen sekä mahdollisuuden käydä läpi kuolemaan liittyviä arjen asioita. Hyvä saattohoito antaa tilaa myös surun ja luopumisen käsittelemiselle. Tuemme läheisiä selviytymään potilaan sairauden aikana sekä kuoleman jälkeen.

Saattohoidon piiriin saapumisesta hyötyy tavallisesti koko perhe ja lähipiiri, erityisesti lapset ja nuoret. Siksi on tärkeää, että saattohoitoon on mahdollisuus päästä riittävän varhain.

Hoitohenkilökunta tukee läheisiä monissa asioissa

Pirkanmaan Hoitokodilla läheisten tukena toimii joukko ammattilaisia, joihin kuuluvat hoitohenkilökunnan lisäksi myös terapeutti ja sosiaalityöntekijä. Heillä on erityisosaamista myös lasten ja nuorten surun kohtaamiseen.

Sosiaalityöntekijä auttaa potilasta ja omaisia sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa, kuten hoitotuen, eläkkeen, omaishoidontuen tai toimeentulotuen hakemisessa. Sosiaalityöntekijän kanssa voi keskustella myös sairauden nostattamista kysymyksistä ja ajatuksista tai kysyä neuvoa käytännön asioissa.

Terapeutti tukee läheisiä tarjoamalla tilaisuuksia keskusteluun ja omien tunteiden käsittelyyn, joko kahden kesken tai läheisten ryhmissä ja sururyhmissä, jotka toimivat päiväkeskuksessa ja osastolla. Ryhmissä läheisten tukena on myös osaavia, kokeneita vapaaehtoisia.

Lapsille ja nuorille järjestetään myös omia sururyhmiä ja tukikeskusteluja, tarvittaessa myös kotikäynteinä. Läheisillä on mahdollisuus varata keskusteluaika myös potilaan kuoleman jälkeen.

Joskus sairaus etenee niin nopeasti, että potilas ei ehdi varsinaisen saattohoidon piiriin ennen kuolemaansa. Tuemme läheisiä myös näissä tilanteissa. Tuen piiriin tullaan palliatiivisen keskuksen lääkärin lähetteellä, ja autamme tarvittaessa lähetteen hankkimisessa.

Ammattilainen, kaipaatko lisäosaamista surevan ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen? Tutustu koulutuksiimme.

Läheisten keskusteluryhmä on suunnattu ihmisille, joiden läheinen sairastaa parantumatonta sairautta ja on hoitokodin palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palveluiden piirissä. Myös kotipotilaiden läheiset ovat tervetulleita.

Keskusteluryhmässä voit jakaa ajatuksia, tunteita ja kokemuksia ja saada arvokasta vertaistukea samassa tilanteessa olevilta. Ryhmää ohjaavat vuoroviikoin psykoterapeuttimme ja koulutuksen saaneet vapaaehtoistyöntekijät. On tärkeää, että sinulla potilaan läheisenä on mahdollisuus saada juuri sinulle suunniteltua apua ja tukea.

Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti perjantaisin klo 14–15. Paikkana on takkahuone hoitokodin alakerrassa. Ryhmään ei ole ennakkoilmoittautumista ja se on osallistujille maksuton. Ryhmä kokoontuu turvaetäisyyksin ja kokoontumiset toteutetaan vielä toistaiseksi maskien suojissa.

Ryhmä on tarkoitettu aikuisille ja se toimii luottamuksellisesti. Voit itse päättää kuinka paljon ja mitä asioita haluat kertoa omasta tilanteestasi ryhmässä. Vaikeiden asioiden jakaminen helpottaa yleensä aina oloa. Jokaisen on helpompi jaksaa kohdattuaan toisia, samojen asioiden äärellä olevia ihmisiä.

Voit käydä keskusteluryhmässä säännöllisesti läheisesi hoitojakson aikana tai vaikka vain kerran tutustumassa, jos haluat.

Ryhmään käydään tarvittaessa myös kutsumassa vuodeosastolla olevia läheisiä ennen ryhmän alkua. Ryhmässä on syntynyt arvokkaita ystävyyssuhteita jotka ovat auttaneet läheisiä jaksamaan vaikeassa elämäntilanteessa myös hoitokotijakson jälkeen.

Katso ryhmän tapaamisajat kalenteristamme.

Lämpimästi tervetuloa!

Kuukausittaiset muisteluillat ovat tarkoitettu Pirkanmaan Hoitokodin toiminnan piirissä läheisensä menettäneille. Jokainen kerta on samansisältöinen, ja iltaan on tarkoitus osallistua vain yhden kerran.

Suosittelemme iltaan osallistumista noin kolme kuukautta läheisen kuoleman jälkeen, mutta olet tervetullut mukaan myös vasta myöhemmin, oman tilanteesi mukaan. Kolme kertaa vuodessa tilaisuus on tarkoitettu lapsille ja nuorille, muut kerrat ovat aikuisia varten.

Tapaamisessa tarkoitus on jakaa kokemuksia yhdessä toisten menetyksen kohdanneiden läheisten kanssa ja löytää voimavaroja elämään.

Aikuisille järjestetty muisteluilta on mahdollisuus vielä viivähtää oman läheisensä viimeisten aikojen muistoissa yhdessä muiden saman kokeneiden kanssa. Ilta sisältää kahvittelua ja musiikkia.

Lapsille ja nuorille järjestetyissä illoissa pääsee tapaamaan muita ikäisiään läheisensä menettäneitä. Illassa jaetaan yhdessä muistoja, pohditaan suruun liittyviä tunteita ja mietitään omia voimavaroja luovin menetelmin. Tärkeää on myös päästä esittämään kysymyksiä, jotka ovat jääneet askarruttamaan läheisen saattohoidon aikana. Toiminta pyritään järjestämään niin, että jokainen voi jakaa ajatuksiaan omanikäisessään seurassa.

Katso muisteluillat kalenteristamme.

Ilmoittaudu muisteluiltaan viimeistään edellisen viikon perjantaina soittamalla palvelusihteerillemme numeroon 03 3117 4240.

Lasten sururyhmä

Lasten sururyhmä on suljettu ryhmä alakouluikäisille lapsille, joka kokoontuu 7 kertaa. Lapset ja perheet haastatellaan lyhyesti ennen ryhmään tuloa. Jokaisella kerralla on oma erityinen teemansa. Luemme ja askartelemme, tutustumme kehollisiin surun tuntemuksiin ja suruun liittyviin eri tunteisiin tehtävien avulla. Jutellaan saattohoidosta, kuolemasta, hautajaisista, toivosta ja tulevaisuudesta. Lasten sururyhmään lähetetään erilliset kutsut.

Seuraava sururyhmä alakouluikäisille lapsille alkaa tiistaina 30.8. Muut ryhmän kokoontumispäivät ti 6.9., ti 13.9., ti 20.9., ti 27.9. ja ti 4.10.

Nuorten sururyhmä 

Nuorten sururyhmä on yläkouluikäisille ja toisen asteen opiskelijoille tarkoitettu suljettu sururyhmä. Ryhmä kokoontuu seitsemän kertaa. Nuoret saavat tutustua toisiinsa – yhteinen kokemus läheisen menettämisestä on yhdistävä voima. Jokaisella kerralla oma teema, johon ohjaajat johdattavat. Tärkeä tieto on, että ryhmässä on lupa puhua ja lupa olla hiljaa, oman tuntemuksensa mukaan. Lähde rohkeasti mukaan, kokemukset ovat olleet todella hienoja! Nuorten sururyhmään lähetämme erilliset kutsut, mutta jos kutsua ei kuulu, otathan yhteyttä Hoitokodin terapeuttiin numeroon 044 472 9460.

Aikuisten sururyhmä

Aikuisten sururyhmä on kokoontuu 7 kertaa. Yhteisen luottamuksen ja vertaistuen
rakentamisen vuoksi on tärkeää, että osallistujat ovat mukana jokaisella keskustelukerralla. Jotta jokainen jäsen pääsee ryhmässä kertomaan omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan, pidetään ryhmäkoko pienenä, noin 6-8 osallistujaa.

Ryhmässä etsitään yhdessä voimavaroja, jaetaan kokemuksia ja tehdään erilaisia
harjoituksia. Ryhmää ohjaa kaksi kokenutta sairaanhoitajaa.

Voit ilmoittautua ryhmään soittamalla palvelusihteerillemme numeroon 03 3117 4240.

Seuraava aikuisten sururyhmä alkaa tiistaina 30.8. Muut ryhmän kokoontumispäivät ti 6.9., ti 13.9., ti 20.9., ti 27.9., ti 4.10. ja ti 11.10.

Kaikki hoitokodin toiminnan piirissä puolisonsa menettäneet kutsutaan puolivuosittain vertaistukiryhmään. Uusi ryhmä käynnistyy kerran keväällä ja kerran syksyllä. Ryhmän tarkoituksena on jakaa kokemuksia muiden puolisonsa menettäneiden kanssa sekä saada ja antaa vertaistukea. Ryhmä kokoontuu yhteensä neljä kertaa.

Kutsu ryhmään tulee 3–6 kuukauden kuluttua läheisen kuolemasta. Tilaisuuteen ei ole erillistä ilmoittautumista. Jos olet saanut kutsun, olet tervetullut mukaan.

Hoitokodin tilaisuudet ovat maksuttomia.