Kotihoito ja päiväkeskus

Miten ohjaan potilaan Pirkanmaan Hoitokotiin? Tietoa lähetekäytännöstä.

Kotihoito ja päiväkeskus potilaan ja läheisten tukena

Huom! Päiväkeskus on korona-pandemian takia toistaiseksi kiinni. Tiedotamme ajankohtaisista asioista Ajankohtaista-osiossa sekä Facebook-sivullamme.

Pirkanmaan Hoitokodin kotihoito tukee parantumattomasti sairaan potilaan selviytymistä omassa kodissaan niin pitkään kuin se on mahdollista ja potilaan ja läheisten toiveen mukaista. Kotihoitoa varten tarvitaan lääkärin lähete.

Kotihoito auttaa potilasta kivun ja muiden oireiden hoidossa sekä tarjoaa potilaalle ja hänen läheisilleen keskusteluapua ja tukea. Kotihoito muodostuu sairaanhoitajan ja lääkärin kotikäynneistä, ympärivuorokautisesta puhelintuesta sekä mahdollisuudesta osallistua hoitokodin päiväkeskuksen toimintaan. Tukitoimet ja palvelut suunnitellaan yhdessä potilaan ja perheen kanssa.

Kotihoidon potilas ja hänen läheisensä voivat soittaa hoitokotiin kaikkina vuorokaudenaikoina ja saada ohjausta ja neuvontaa. Päivystysaikana puheluihin vastaa osastolla työskentelevä sairaanhoitaja. Löydät kotihoidon yhteystiedot täältä.

Tarvittaessa kotipotilas pyritään ottamaan joustavasti hoitokotiin vuodeosastolle. Jos toiveena on mahdollisuus kuolla omassa kodissa, loppuvaiheen hoidosta vastaa sairaanhoitopiirin kotisairaala.

Kotihoitomme palveluiden piiriin hakeudutaan hoitavan lääkärin lähetteellä. Lähete kannattaa tehdä ajoissa, jotta potilas hyötyisi ammattimaisen saattohoidon tuesta mahdollisimman paljon sairautensa aikana. 

Mitä kotikäynneillä tapahtuu?

Sairaanhoitajan tai lääkärin kotikäynneillä keskustellaan potilaan voinnista, tutkitaan potilas ja arvioidaan yhdessä lääkitystä ja muita toimia oireiden lievittämiseksi. Kotona voidaan tehdä myös erilaisia toimenpiteitä ja laatia lausunnot esimerkiksi sosiaalietuisuuksia varten.

Myös rauhallinen keskustelu sairaudesta ja lähestyvästä kuolemasta on tärkeää. Sairaus herättää potilaassa ja läheisissä monenlaisia tunteita ja kysymyksiä. Moni murehtii, kuinka tauti etenee tai kuinka itse tai läheinen pärjää lähitulevaisuudessa. Kotikäynnillä voidaan keskustella tilanteesta rauhassa, antaa tietoa sairaudesta ja oireista sekä tukea potilasta ja läheistä jaksamaan. On tärkeätä, että potilaalla ja läheisellä on turvallinen olo sairastaa kotona.

Kotihoito ohjaa myös apuvälineiden, hoitotarvikkeiden sekä erilaisten kotihoitoa tukevien palveluiden järjestämisessä. Kotihoito tekee yhteistyötä potilaan kotikunnan kotihoidon sekä muita tukitoimia tarjoavien tahojen kanssa.

Joskus Pirkanmaan Hoitokodin lääkäri ja kotisairaanhoitaja voivat olla mukana myös palvelutalossa tai muussa hoitokodissa asuvan kotipotilaan elämän loppuvaiheen hoidossa vahvistamassa saattohoidon erityisosaamista.

Päiväkeskustoiminta tukee jaksamista

Päiväkeskus on tarkoitettu Pirkanmaan Hoitokodin palveluiden piirissä oleville potilaille ja heidän läheisilleen. Päiväkeskustoiminta tukee kotipotilaiden ja heidän läheistensä hyvinvointia, jaksamista ja kotona pärjäämistä. Päiväkeskus toimii tiistaisin klo 9-14.

Päiväkeskus tarjoaa mahdollisuuksia sekä ohjattuun että vapaamuotoiseen virkistykseen ja vertaistukeen, ammattilaisten tapaamiseen ja hoitokodin muihin palveluihin tutustumiseen. Päiväkeskuksen toiminnassa on mukana myös vapaaehtoisia.

Päiväkeskuksessa on mahdollista viettää aikaa yhdessä ja vaihtaa ajatuksia toisten potilaiden ja läheisten kanssa. Myös läheisille on oma keskusteluryhmä. Potilas voi tulla päiväkeskukseen yksin tai läheisen kanssa. Potilaan ollessa päiväkeskuksessa läheinen voi virkistäytyä ja levätä. Tutustu päiväkeskuksen viikko-ohjelmaan täällä.

Potilas ja hänen läheisensä saavat ohjausta ja tukea kotisairaanhoitajilta, lääkäriltä, sosiaalityöntekijältä sekä fysioterapeutilta. Hoitokodin vapaaehtoistyöntekijät toimivat päiväkeskuksessa potilaiden ja läheisten tukena ja apuna.

Päiväkeskustoiminnan hinta potilaalle on 17,90 € osallistumiskerralta. Jos asiakasmaksukatto on täyttynyt, käynti on maksuton. Hinta sisältää ateriat (aamupala, lounas sekä päiväkahvi). Myös läheisillä on mahdollisuus maksulliseen aamupalaan sekä lounasruokaan.

Toivomme päiväkeskukseen tulijoilta ilmoittautumista etukäteen, jotta osaamme varata riittävät tarjoilut. Halutessasi lääkärin tapaamiseen sovi asiasta etukäteen Hoitokodin kotihoidon kotisairaanhoitajan kanssa.