Arvot ja periaatteet

Pirkanmaan Hoitokodin arvot ja periaatteet

Kaikki työntekijämme ovat sitoutuneet hoitokodin arvoihin, joita ovat inhimillisyys, kokonaisvaltaisuus, asiantuntijuus, turvallisuus ja kodinomaisuus. Arvot perustuvat kokeneiden työntekijöidemme ajatuksiin hyvästä saattohoidosta ja ne on muotoiltu yhdessä. Voit tutustua arvoihimme tarkemmin tällä sivulla.

Tutustu Pirkanmaan Hoitokodin arvoihin

Inhimillisyys

 • Inhimillisyys näkyy toiminnassamme kaikkien ihmisten kunnioittamisena ja arvostamisena sekä oikeudenmukaisena kohteluna.
 • Kohtaamme jokaisen potilaan ja hänen läheisensä ainutlaatuisina persoonina. Kaikissa kohtaamisissa korostuu aitous ja ainutkertaisuus.
 • Jokaisella potilaalla ja hänen läheisellään tulee olla mahdollisuus myötätuntoiseen vuorovaikutukseen ja kaikkien tunteiden jakamiseen. Potilas ja läheiset saavat kokea läsnäoloa ja lohdutusta. Ammatillisuus ei sulje pois inhimillisyyttä.

Kokonaisvaltaisuus

 • Näemme ihmisen kokonaisuutena, jolla on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen ulottuvuus. Ihminen on oman elämänhistoriansa muovaama ja osa perhettä. Perheet ovat erilaisia ja niillä on erilaiset toiveet.
 • Kokonaisvaltaisuus vaatii usean ammattikunnan yhteispeliä. Osaavien hoitajien ja lääkäreiden lisäksi joukkomme kuuluu mm. terapeutti, sosiaalityöntekijä ja fysioterapeutti. Ammattilaisten tukena toimii laaja joukko vapaaehtoisia, jotka tuovat potilaiden päiviin iloa ja lähimmäisyyttä.

Asiantuntijuus

 • Työmme perustuu uusimpaan tutkimustietoon ja alan parhaisiin käytäntöihin. Arvioimme, uudistamme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Olemme saattohoidon osaamisen terävin kärki Suomessa.
 • Työyhteisömme on moniammatillinen ja työhönsä sitoutunut. Osaamista ylläpidetään säännöllisellä, ajanmukaisella ja korkeatasoisella koulutuksella.
 • Rohkea ja vastuullinen asiantuntija uskaltaa ottaa puheeksi myös kaikkein vaikeimmat asiat.

Turvallisuus

 • Haluamme, että jokaisella potilaalla ja hänen läheisellään on turvallinen olo.
 • Jokaisella potilaalla ja hänen läheisellään tulee olla varmuus siitä, että heistä pidetään huolta kaikissa tilanteissa.
 • Kaikkea työtämme ohjaa henkilökunnan ammattitaito ja ammattikuntien välinen yhteistyö. Työmme on sertifioitu laatujärjestelmällä.

Kodinomaisuus

 • Kodinomaisuus muodostuu potilaiden ja läheisten huomioimisesta, viihtyisästä ympäristöstä sekä lämpimästä vastaanotosta.
 • Potilaalla on mahdollisuus viihtyä omissa vaatteissaan, vaikuttaa omaan päivärytmiinsä ja nauttia ruoista, joista pitää. Läheiset ovat aina tervetulleita ja heillä on tilaa viettää aikaa potilaan kanssa.

Laatutyö

Toimintamme on ISO 9001:2015 -laatustandardien vaatimusten mukaista ja vuosittain auditoitua. Hoitokodin toiminta, laatupolitiikka ja tavoitteet on kuvattu toimintakäsikirjassa. Seuraamme toiminnan laatua jatkuvasti myös omavalvontasuunnitelman avulla. Tietosuojaselosteemme on tutustuttavissa pääaulan ilmoitustaululla.