Hoitokoti työpaikkana

Pirkanmaan Hoitokoti työpaikkana

Pirkanmaan Hoitokoti on noin 40 henkilön vakituinen työpaikka. Tarvitsemme jatkuvasti työntekijöitä myös eripituisiin sijaisuuksiin. Hoitohenkilökunnan lisäksi moniammatillisessa työyhteisössämme työskentelee mm. sosiaalityöntekijä, terapeutti ja fysioterapeutti.

Työmme tärkein palkitseva tekijä on ainutkertainen mahdollisuus kulkea potilaan ja läheisten vierellä elämän viimeisinä aikoina. Meillä työskentely edellyttää hienotunteisuutta, tilannetajua ja rohkeutta kohdata erilaisia tunteita ja tilanteita.

Olemme lämminhenkinen ja tiivis työyhteisö, jossa kaikki tuntevat toisensa ja jossa jokainen on lähestyttävissä matalalla kynnyksellä. Etuihimme pienenä organisaationa kuuluu, että päätöksiä pystytään tekemään joustavasti ja nopeasti. Näin löydämme parhaat toimintatavat, jotta työmme sujuu ja potilaat ja läheiset tulevat parhaalla tavalla autetuksi.

Hyvää huolenpitoa henkilöstöstä

Työnantajana pidämme omistamme huolta. Panostamme henkilökunnan koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä ulkoisilla koulutuksilla että hoitokodin sisäisillä koulutuksilla ja oppimispoluilla. Käytäntöihimme kuuluu huolellinen perehdytys, ja uudelle työntekijälle nimetään aina lähikollega, jonka kanssa voi perehdytysjakson jälkeenkin jakaa työhön liittyviä tunteita tai ajatuksia.

Työsuhde-etuihimme kuuluvat kattavat työterveyshuollon palvelut, työhyvinvoinnin E-passi, ilmainen lämmitystolpallinen pysäköinti pihapiirissä ja työpäivän aikainen kahvitarjoilu herkullisine leivonnaisineen. Työnohjausta tarjotaan laajasti.

Vuorotyössä käytössämme on Työvuorovelho-järjestelmä, johon jokainen työntekijä voi itse käydä kirjaamassa työvuorotoiveensa. Suunnittelemme työvuorot kuudeksi viikoksi kerrallaan. Työvuorosuunnittelussa pyrimme mahdollisimman suureen yksilöllisyyteen ja haluamme aidosti mahdollistaa työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen. Työntekijällä on myös mahdollisuus halutessaan osa-aikaistaa työsuhteensa määräajaksi.

Avoimet työpaikat ja työnhaku

Avoimista työpaikoista ilmoitamme työvoimahallinnon sivuilla ja verkkosivujemme Ajankohtaista-osiossa.

Jokaista tehtävää ei kuitenkaan avata erikseen, vaan pitkäaikaisiakin tehtäviä tarjotaan jo aiemmin tavatuille hakijoille.

Jos olet kiinnostunut työskentelystä meillä nyt tai joskus tulevaisuudessa, laita sähköpostia alla oleville henkilöille, niin kutsumme sinut tarvittaessa käymään ja keskustelemaan erilaisista työmahdollisuuksista.

Hanna Hävölä, johtaja
hanna.havola@pirkanmaanhoitokoti.fi
Hallinto ja erityistyöntekijät (mm. sosiaalityö), hoitohenkilöstö

Tarja Korhonen, ylilääkäri
tarja.korhonen@pirkanmaanhoitokoti.fi
Lääkärit

Maarit Lähteenmäki, osastonhoitaja
maarit.lahteenmaki@pirkanmaanhoitokoti.fi
Hoitohenkilöstö

Anne Pekkanen, ravitsemuspäällikkö
anne.pekkanen@pirkanmaanhoitokoti.fi
Ravitsemus ja puhtaanapito