Hyvä saattohoito

Hyvä saattohoito kuolevan ja läheisten tukena

Pirkanmaan Hoitokoti on vaativan erityistason saattohoidon turvallinen ammattilainen. Huolehdimme parantumattomasti sairaan ja hänen läheistensä viimeisistä yhteisistä viikoista lämpimästi ja luotettavasti.

Hyvin toteutettu saattohoito ylläpitää päättymässä olevan elämän laatua viimeisinä viikkoina ja tukee sekä potilasta että perhettä. Siksi on tärkeää, että palveluiden piiriin on mahdollisuus päästä riittävän varhain.

Hyvä saattohoito sisältää kuolevan ihmisen asianmukaisen hoidon, läheisten tuen sekä mahdollisuuden käydä läpi kuolemaan liittyviä arjen asioita. On tärkeää, että lähestyvästä kuolemasta on mahdollista puhua riittävän varhaisessa vaiheessa avoimesti, turvallisessa ympäristössä. Hyvä saattohoito antaa tilaa surun ja luopumisen käsittelemiselle.

Miten Pirkanmaan Hoitokodin potilaaksi tullaan?

Meille tullaan hoitavan lääkärin lähetteellä, kun sairaus on poikkeuksellisen vaikeahoitoinen tai sairastunut tai hänen lähipiirinsä tarvitsevat erityistä tukea (esim. lapsen vanhemman kuolema).

Hoitokotiin hakeutumista edeltää aina potilaan ja hänen läheisensä keskustelu hoitavan lääkärin kanssa ja päätös saattohoidosta. Toivomme, että keskustelu hoitolinjauksista voidaan aloittaa mahdollisimman varhain, jotta potilaalla ja hänen läheisillään on mahdollisuus sopeutua tilanteeseen.

Pirkanmaan Hoitokodissa tavoitteenamme on tehdä jäljellä olevasta ajasta mahdollisimman hyvää ja varmistaa, että läheiset saavat tarvitsemaansa tukea myös potilaan kuoleman jälkeen. Kivun ja muiden oireiden lievitys sekä potilaan ja perheen kokonaisvaltainen tukeminen ovat hoidon keskeisimpiä asioita.

Haluatko tietää lisää hyvän saattohoidon käytännöistä?
Terveyskylä.fi -sivuston Palliatiiviseen taloon on koottu runsaasti tietoa saattohoidosta ja palliatiivisesta hoidosta.

Lue Terveyskylän artikkeli: Mitä saattohoito on?
Lue Terveyskylän artikkeli: Mitä palliatiivinen hoito on?

Saattohoito – Potilaan ja omaisen opas
Julkaisijat: Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ja Terhokoti
Lue Saattohoito-opas verkossa tai lataa PDF-tiedostona

Tilaa Suomen Syöpäpotilaat ry:n oppaat verkosta
Saattohoitopotilaan opas
Opas saattohoitopotilaan läheiselle

Lisää perustietoa saattohoidosta Syöpäjärjestöjen sivuilla.