Hoito osastolla

Miten ohjaan potilaan Pirkanmaan Hoitokotiin? Tietoa lähetekäytännöstä.

Saattohoitoa hoitokodin vuodeosastolla

Pirkanmaan Hoitokoti huolehtii vaativan erityistason saattohoitoa tarvitsevan ja hänen läheistensä viimeisistä yhteisistä viikoista lämpimästi ja luotettavasti.

Meille tullaan hoitavan lääkärin lähetteellä, kun sairaus on poikkeuksellisen vaikeahoitoinen tai potilas tai hänen lähipiirinsä tarvitsevat erityistä tukea. Ennen lähetteen tekemistä tarvitaan päätös saattohoidosta.

Hoito voi tapahtua joko vuodeosastolla hoitokodin tiloissa tai kotona. Sekä Pirkanmaan Hoitokodin kotihoitoa että vuodeosastohoitoa varten tarvitaan lääkärin lähete.

Osastohoitoon voi tulla suoraan sairaalasta, toisesta hoitopaikasta tai kotihoitomme asiakkuuden kautta. Jos potilaan vointi vuodeosastolla kohenee, hän voi vielä kotiutua. Myös siirtyminen toiseen hoitopaikkaan on mahdollinen.

Miten hoidosta päätetään?

Hoitokotiin hakeutumista edeltää aina potilaan ja hänen läheisensä keskustelu hoitavan lääkärin kanssa. Toivomme, että keskustelu hoitolinjauksista voidaan aloittaa mahdollisimman varhain, jotta potilaalla ja hänen läheisillään on mahdollisuus sopeutua tilanteeseen.

Ennen lähetteen tekemistä osastohoitoon tarvitaan hoitavan lääkärin päätös palliatiivisesta hoitolinjasta sekä saattohoitoon siirtymisestä. Tästä on myös käytävä keskustelut sekä potilaan että läheisten kanssa.

Miten hoito osastolla on järjestetty?

Hoitokodissa 24 hoitopaikkaa, sekä yhden että kahden hengen huoneissa. Vierailuaikoja ei ole, vaan läheiset voivat olla potilaan luona toiveidensa mukaan. Yhden hengen huone pyritään turvaamaan erityisesti niille potilaille, joille se on hoidollisista syistä välttämätön.

Kaikissa huoneissa on televisio, radio sekä WC- ja suihkutilat – useimmissa myös parveke ja jääkaappi. Valoisat oleskelutilat, talvipuutarha sekä sauna ja takkahuone ovat potilaiden ja heidän läheistensä käytettävissä.

Potilaalle nimetään omahoitaja, joka tutustuu lähemmin potilaaseen sekä tämän läheisiin ja hoitaa potilasta työvuorossa ollessaan. Omahoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi potilaan hoitoa kokonaisvaltaisesti, hyödyntäen hoitokodin asiantuntijoiden moniammatillista osaamista.

Omahoitajan ja muiden hoitajien lisäksi hoidossa on mukana lääkäri, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, laitoshuoltajia, oman keittiön henkilökuntaa sekä vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka yhteistyössä henkilökunnan kanssa tuovat potilaiden arkeen iloa ja virkistystä.

Omahoitaja järjestää myös hoitoneuvottelun, jossa keskustellaan yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa hoidosta, palveluista sekä potilaan toiveista, jotka liittyvät hoitoon ja jokapäiväiseen elämään hoitokodilla. Hoitoneuvottelussa on mukana omahoitajan lisäksi lääkäri sekä tarvittaessa muita työntekijöitä.

On tärkeää, että lähestyvästä kuolemasta on mahdollista puhua riittävän varhaisessa vaiheessa avoimesti, turvallisessa ympäristössä. Hyvä saattohoito antaa tilaa surun ja luopumisen käsittelemiselle. Siksi sekä potilaalla että läheisillä on mahdollisuus halutessaan käydä läpi ajatuksiaan ja tunteitaan omahoitajan ja muiden ammattilaisten kanssa.

Hoitokodilla on monia palveluita myös läheisiä varten.

Millaisia maksuja hoitoon liittyy?

Hoitopäivämaksu hoitokodissa on potilaalle sama kuin sairaalan ja terveyskeskuksen vuodeosastolla. Omavastuuosuus kerryttää vuotuista maksukattoa. Lisätietoa valtakunnallisesta maksukatosta saat Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Potilasmaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Potilasmaksun suuruudesta päättää Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilasmaksujen suuruudet näet täältä.