Lähetekäytäntö

Potilaan ohjaaminen Pirkanmaan Hoitokotiin

Pirkanmaan Hoitokoti huolehtii vaativan erityistason saattohoidosta Pirkanmaan alueella. Tältä sivulta löydät terveydenhuollon ammattilaisille suunnatut ohjeet potilaan ohjaamisesta hoitokotiin.

Keskustelu hoitolinjauksista

Ennen hoitokotilähetteen laatimista lääkärin tulee käydä aina keskustelu hoidon tavoitteista ja toteutuksesta potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Toivomme, että keskustelu hoitolinjauksista aloitetaan mahdollisimman varhain, jotta potilaalla ja läheisillä on mahdollisuus sopeutua tilanteeseen.

Ennen lähetteen tekoa tarvitaan myös päätös palliatiivisesta hoitolinjauksesta tai saattohoidosta. Tarpeettomiksi todetuista hoidoista luovutaan jo potilaan senhetkisessä hoitopaikassa ennen potilaan siirtymistä hoitokotiin.

Kiireellisessä osastohoitotarpeessa on hyvä soittaa saman tien hoitokodin osastonhoitajalle (p. 03 3117 4203) tai lääkärille (p. 03 3117 4240/vaihde), jolloin on heti saatavilla tieto osastopaikkatilanteesta.

Lähetteen tekeminen ja lähettäminen

Lähete Pirkanmaan Hoitokotiin kannattaa tehdä ajoissa, jotta potilas ja hänen läheisensä hyötyisivät erityistason palveluistamme, kuten psykososiaalisesta tuesta mahdollisimman paljon. Sama lähete käy sekä osasto- että kotihoitoon.

Osa potilaista on hoitokodin potilaana vain hetken, osa kotihoidon potilaana pidempäänkin. Osastohoidossa oleva voi myös kotiutua.

Tamperelaiset potilaat
Tamperelaisten potilaiden kohdalla tarvitaan hoitavan lääkärin arvio ja hänen tekemänsä lähete Pirkanmaan Hoitokotiin. Tarvittaessa lääkäri voi konsultoida TAYS:n palliatiivista yksikköä (p. 03 311 63161). Hoitoon ottamisesta päättää Pirkanmaan Hoitokodin ylilääkäri.

Potilaat muista Pirkanmaan kunnista
Muista Pirkanmaan kunnista tulevien potilaiden kohdalla vaativan saattohoidon tarpeen arvioi TAYS:n palliatiivisen yksikön lääkäri (p. 03 311 63161).

Pirkanmaan Hoitokodin lähetteessä tai siihen liitettävässä sairauskertomustekstissä tulee olla kirjattuna palliatiivisen erityispätevyyslääkärin päätös vaativaan saattohoitoon lähettämisestä ja sen perustelut.

Mitä lähetteestä tulee ilmetä?

  • Potilaan ja lähiomaisen yhteystiedot
  • Diagnoosinumero, merkittävät aiemmat sairaudet, nykysairaus
  • Tieto sairauden toteamisesta ja toteamisajankohdasta, annetuista hoidosta ja senhetkisestä tilanteesta
  • Mahdollisesti otetut histologiset näytteet ja kuvantamistutkimusten tulokset
  • Tehdyt hoitolinjaukset
  • Potilaan oireet ja vointi sekä lääkitys
  • Potilaan toimintakyky
  • Potilaan suhtautuminen saattohoitoon siirtymiseen

Mihin toimitan lähetteen?

Lähetteen voi lähettää salattuna sähköpostina osoitteeseen lahete@pirkanmaanhoitokoti.fi tai faksata (p. 03 3117 4250). Sähköpostia seurataan arkisin virka-aikaan.

Jos lähettävä taho on sairaala ja potilaalle toivotaan ei-kiireellistä osastojaksoa, hoitokodin osastonhoitaja ottaa lähettävään osastoon yhteyttä lähetteen saavuttua.

Jos lähete koskee kotona olevaa potilasta, otamme häneen yhteyttä lähetteen saavuttua, viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Hoitomaksut

Hoitopäivämaksu hoitokodissa on potilaalle sama kuin sairaalan ja terveyskeskuksen vuodeosastolla. Omavastuuosuus kerryttää vuotuista maksukattoa. Lisätietoa valtakunnallisesta maksukatosta saat Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Potilasmaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Potilasmaksun suuruudesta päättää Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilasmaksujen suuruudet näet täältä.

Lisätiedot ja konsultaatio

Jos tarvitset apua tai neuvoja asiakkaan saattohoitoon liittyvissä kysymyksissä, voit olla yhteydessä lääkäriimme (p. 03 3117 4240/vaihde).