Koulutus ja konsultaatio

Miten ohjaan potilaan Pirkanmaan Hoitokotiin? Tietoa lähetekäytännöstä.

Saattohoidon koulutusta ja neuvontaa ammattilaisille

Pirkanmaan Hoitokoti on Pohjoismaiden ensimmäinen ja Suomen suurin saattohoitoon ja palliatiiviseen hoitoon erikoistunut yksikkö. Työntekijämme ovat kokeneita saattohoidon ammattilaisia, joilla on vahva erityisosaaminen vaativimpiinkin saattohoitotilanteisiin. Hoitokoti on perustettu 1988.

Tavoitteenamme on vahvistaa saattohoitotietoisuutta ja -osaamista koko Suomessa. Siksi tarjoamme eri alojen ammattilaisille koulutuksia, tutustumiskäyntejä ja konsultaatiota saattohoidosta, kuoleman kohtaamisesta ja surevan ihmisen tukemisesta.

Kaikki kouluttajamme toimivat käytännön saattohoitotyössä hoitokodilla. Sosiaali- tai terveydenhuollon koulutuksen lisäksi heillä on laajasti lisä- ja menetelmäkoulutusta. He toimivat asiantuntijoina erilaisissa saattohoitoa kehittävissä työryhmissä ja kouluttavat valtakunnallisesti.

Tutustu palvelutarjontaamme.

Kenelle: Sosiaalityöntekijöille ja psykososiaalisen tuen kehittämisestä kiinnostuneille

Toteutustapa: Ota yhteys ja kysy sopivaa keskusteluaikaa.

Sisältö: Konsultaatioiltapäivät ovat vapaamuotoisia keskusteluhetkiä, joissa hoitotyön ja psykososiaalisen tuen ammattilaisilla on mahdollisuus kysyä ja keskustella saattohoidon käytännöistä ja toteutuksesta arjen tilanteissa. Iltapäivät ovat maksuttomia.

Iltapäivän hinta:  Maksuton

Yhteydenotot:
Sosiaalityöntekijä Liisa Lehtipuu, liisa.lehtipuu@pirkanmaanhoitokoti.fi
Psykososiaalisen tuen päällikkö Tarja Saurio, p. (03) 311 74 240 (vaihde)

Kenelle: Saattohoitoa työssään toteuttaville ammattilaisille

Toteutustapa: Koulutuspäivä Pirkanmaan Hoitokodin tiloissa sovittuna arkipäivänä.  Olet lämpimästi tervetullut koulutustiloihimme tai voit osallistua myös etäyhteyksin.

Sisältö:

Kipupäivässä kerromme kivunhoidosta osana palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa. Tule kuulemaan miten kokonaisvaltainen kipu käsitetään saattohoidossa. Kokenut lääkärimme kertoo kivunhoidosta osana työtään ja hoitajamme kertoo miten toteutetaan, seurataan ja kirjataan kivunhoitoa. Kaikki kivunhoito ei suinkaan ole lääkkeellistä. Fysioterapeuttimme avaa monipuolisesti erilaisia lääkkeettömiä keinoja kivunhoitoon, jotka ovat hyödynnettävissä kaikissa hoitoympäristöissä.

Koulutuspäivän hinta: 200€ / hlö.

Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä luentotiivistelmät.

Osallistumisen voi halutessaan siirtää toiselle henkilölle organisaatiossa. Koulutukset laskutetaan jälkikäteen läsnäololistauksen perusteella. Peruuttamatta jätetyistä tai tapahtumapäivänä peruutetuista ilmoittautumisista laskutamme 50%.

Tiedustelut ja varaukset:

Hoitokodin johtaja, Hanna Hävölä
hanna.havola@pirkanmaanhoitokoti.fi
p. 050 364 6181

Kenelle: Hoito- ja hoivatyön ammattilaiset

Toteutustapa: Kolme koulutusiltapäivää Pirkanmaan Hoitokodin tiloissa.

Seuraava koulutusajankohta:

  • Keskiviikko 8.3.2023 klo 13 – 16 (1/3 Fyysinen näkökulma)
  • Keskiviikko 22.3.2023 klo 13 – 16 (2/3 Psykososiaalinen näkökulma)
  • Keskiviikko 5.4.2023 klo 13 – 16 (3/3 Hoitolinjaukset ja käytännön järjestelyt)

Sisältö:

Kuoleman kohtaaminen hoito- ja hoivatyössä vaatii erityisosaamista, jota tarvitaan laajasti erityisesti vanhus- ja kehitysvammatyön eri toimintaympäristöissä. Kuolevan kohtaaminen voi hoitajasta tuntua vaikealta ja omat vastuut ja velvollisuudet mietityttävät.

Miten tunnistaa lähestyvä kuolema?
Miten otan kuoleman puheeksi?
Miten tukea läheisiä?
Miten viranomaisasioita hoidetaan?

Älä Pelkää Kuolemaa- koulutus on kolmen iltapäivän kokonaisuus, jossa perehdytään kuolemaan ja kuolemiseen kolmesta eri näkökulmasta. Koulutusten tavoitteena on hälventää kuolevan hoitoon liittyviä pelkoja ja lisätä henkilökunnan saattohoito-osaamista.

Koulutukset on suunnattu erityisesti käytännön hoito- ja hoivatyötä tekeville, mutta koulutuksen 2. osa sopii itsenäisenä kokonaisuutena hyvin kaikille kuolemaa työssään kohtaaville, muun muassa seurakunnan työntekijöille.

Koulutusiltapäivien sisältö:

1/3 kuoleman fyysinen näkökulma
• Kokonaisvaltainen oirehoito ja lähestyvän kuoleman tunnistaminen

2/3 kuoleman psykososiaalinen näkökulma
• Kuolemasta puhuminen
• Työntekijän oma jaksaminen
• Erilaisten tunteiden käsittely

3/3 kuolemiseen liittyvät käytännön järjestelyt ja hoitolinjaukset
• Mitä hoitolinjaukset tarkoittavat
• Mitä päätöksiä tarvitaan
• Miten toimia kuoleman jälkeen

Hienoa, jos pääset jokaiseen iltapäivään vuorollaan, mutta voit myös valita vain yhden iltapäivän, koulutukset ovat itsenäisiä kokonaisuuksia. Kouluttajamme ovat kokeneita, pitkään saattohoidon parissa työskennelleitä hoitajia.

Koulutusiltapäivän hinta:
65 € / hlö /iltapäivä

185 €/ hlö /3 iltapäivän kokonaisuus

Osallistumisen voi halutessaan siirtää toiselle henkilölle organisaatiossa. Koulutukset laskutetaan jälkikäteen, kolmen iltapäivän kokonaisuus ensimmäisen koulutusiltapäivän jälkeen.  Peruuttamatta jätetyistä tai samana päivänä peruutetuista koulutusilmoittautumisista laskutamme 50%.

Tiedustelut ja varaukset:
Hoitokodin johtaja, Hanna Hävölä
hanna.havola@pirkanmaanhoitokoti.fi
p. 050 364 6181

Kenelle: Opiskelijaryhmät, saattohoidosta kiinnostuneet yksityishenkilöt

Toteutustapa: Koulutuspäivä Pirkanmaan Hoitokodin tiloissa. Voit tulla koulutukseen hoitokodille tai osallistua etäyhteyksin. Perehtymispäiviä järjestetään syksyn 2021 aikana kolme.

Sisältö: Perehtymispäivässä kuulet Pirkanmaan Hoitokodin toiminnasta ja saattohoidon periaatteista. Päivä alkaa toimintamme esittelyllä ja sisältää luennot oirehoidosta, läheisten tukemisesta, hoitajuudesta kuolevan vierellä ja työssä jaksamisen varmistamisesta. Päivän lopuksi tutustumme hoitokodin tiloihin.

Koulutus sopii saattohoidosta kiinnostuneille henkilöille ja / tai saattohoitoon liittyvien teemojen parissa työskenteleville. Olet tervetullut myös yksityishenkilönä, jos haluat lisätä saattohoitotietouttasi tai kuulla lisää toimintamme luonteesta.

Kouluttajina toimivat hoitokodin vastuuhenkilöt, hoitajat ja sosiaalityön ammattilaiset.

Perehtymispäivän hinta:
40€ / hlö, opiskelijaryhmiltä 25€/ opiskelija, vähintään 10 opiskelijan ryhmä.

Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvin ja luentotiivistelmät.

Koulutukset laskutetaan jälkikäteen. Peruuttamatta tai samana päivänä peruutetuista koulutusilmoittautumisista laskutamme 50%.

Lataa koulutusesite (PDF).

Tiedustelut ja varaukset:
Hoitokodin johtaja, Anu Kartovaara
anu.kartovaara@pirkanmaanhoitokoti.fi
p. 050 364 6181