Tule vapaaehtoiseksi

Tee lahjoitus Pirkanmaan Hoitokodille. Tue hyvää saattohoitoa.

Vapaaehtoistyö saattohoidon tukena

Vapaaehtoistyöllä on saattohoidossa ollut perinteisesti hyvin tärkeä rooli, niin myös meillä Pirkanmaan Hoitokodissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön saattohoidolle asettamissa laatuvaatimuksissa (2019) määritellään, että vaativan erityistason saattohoitoa tuottavalla taholla tulee olla koulutettu vapaaehtoistyöntekijöiden verkosto. Meillä tähän työhön on vakiintuneet työtavat ja käytännöt.

Luotettavia ja koulutettuja vapaaehtoisia

Pirkanmaan Hoitokodissa toimii noin sata aktiivista ja eri-ikäistä vapaaehtoistyöntekijää lukuisissa potilaiden ja heidän läheistensä hyvinvointia edistävissä tehtävissä. Vuosittain hoitokodissa tehdään noin 20 000 tuntia vapaaehtoistyötä.

Vapaaehtoistyössä korostuu lähimmäisyys ja potilaan ja läheisten kohtaaminen arkisessa ja tavallisessa vuorovaikutuksessa. Vapaaehtoistyöntekijät ovat suuri ilo ja tuki potilaillemme ja heidän läheisilleen, mutta myös yhteisö, joka tuo jäsenilleen merkityksellisyyden ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

Vapaaehtoistyöntekijät ovat tehtäviinsä koulutettuja ja perehdytettyjä, ja heitä sitoo sama vaitiolovelvollisuus kuin palkattua henkilökuntaa. He ovat mukana omaehtoisesti ja palkattomasti, mutta kuitenkin sitoutuneesti ja vastuuntuntoisesti.

Vapaaehtoistyö ei sisällä terveydenhuollon ammattilaisille kuuluvia tehtäviä. Vapaaehtoistyöntekijät toimivat tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin potilaiden ja heidän läheistensä tukena. Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus on tuoda vastavuoroisesti iloa kaikille osapuolille.

Vapaaehtoistyö voi olla myös oman, muun alan ammattiosaamisen lahjoittamista hoitokodin käyttöön (esim. puutarhanhoito, valokuvaus).

Miten pääsen mukaan hoitokodin vapaaehtoiseksi?

Vapaaehtoistyöhön otetaan tavallisia ihmisiä, jotka pystyvät sitoutumaan säännöllisiin tehtäviin hoitokodilla. Helpoimmin pääset mukaan ilmoittautumalla seuraavan kerran järjestettävään vapaaehtoistoiminnan esittelyiltaan. Voit tulla mukaan vain kuuntelemaan ja tutustumaan ja illan päätteeksi pohtia, haluatko varata itsellesi haastatteluajan vapaaehtoistyön tehtäviin hakeutumista varten.

Haastatteluiden jälkeen valituille vapaaehtoisille järjestetään koulutukset, joihin kaikkien uusien vapaaehtoistyöntekijöiden edellytetään osallistuvan koulutus- tai muusta taustasta riippumatta. Koulutuksissa käsitellään hoitokodin toiminnan käytäntöjä ja muun muassa kuolevan potilaan kohtaamista. Koulutukset toteutetaan muutaman arki-illan kokonaisuutena.

Alkuvaiheessa vapaaehtoisilla on rinnallaan oma mentori eli perehdyttäjä. Myöhemmin vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua hoitokodilla järjestettäviin koulutuksiin, työnohjauksellisiin ryhmäkeskusteluihin sekä erilaisiin vapaaehtoistyöntekijöille järjestettyihin virkistystapahtumiin.

Mitä hoitokodin vapaaehtoiset tekevät?

Vapaaehtoisten tehtävät ovat monipuolisia. Niihin sijoitutaan vapaaehtoisten omien vahvuuksien, kiinnostuksen kohteiden ja voimavarojen mukaan.

Tehtäviä ovat muun muassa

 • Potilaiden ja läheisten seura ja apu hoitokodilla tai kotisaattohoidossa vuorokauden eri aikoina
 • Seura ja apu hoitokodin päiväkeskuksessa kotipotilaiden ja heidän läheistensä parissa
 • Virkistyshetkien suunnittelu ja toteutus
 • Apu läheisten ryhmissä
 • Potilaan saattajana toimiminen talon ulkopuolella
 • Apu osastolla käytännön tehtävissä
 • Aulaemäntä tai -isäntä
 • Hengellinen työ
 • Luennot vierailuryhmille
 • Leipominen ja käsityötuotteet kanttiiniin ja pääaulan putiikkiin
 • Ympäristön viihtyisyydestä huolehtiminen sisällä ja ulkona
 • Osallistuminen varainhankintaan
 • Hoitokodin oman kirpputorin pyörittäminen

Kiinnostuitko vapaaehtoistyöstä?

 

Ota yhteys:
Johanna Colliander, vapaaehtoistoiminnan ohjaaja
Sähköposti: johanna.colliander@pirkanmaanhoitokoti.fi
Puhelin: 050-440 1338