Potilaan ja omaisten kanssa keskustelu on tärkeä osa työtä Hoitokodilla

Hoitajan työpäivät eivät ole koskaan täysin samanlaisia, mutta ne noudattavat usein tietynlaista kaavaa. Lue, mitä sairaanhoitajamme Suua kertoo työpäivistään Pirkanmaan Hoitokodilla!

Miten työvuorosi alkaa?

Vaihdan työvaatteet alakerran pukuhuoneessa. Tapaan jo pukuhuoneella samaan vuoroon tulevia kollegoja ja muita henkilökuntaan kuuluvia tuttuja, ja vaihdamme kuulumisia.

Vuoron aluksi kokoonnumme kansliaan, jossa voimme käydä läpi mieltä painavat tai muuten mielessä pyörivät tilanteet tai haastavat potilaat. Sen jälkeen jaamme osaston potilaat vuorossa olevien hoitajien kesken. Jokainen huolehtii vuoron aikana 2–4 potilaasta. Jokaisessa vuorossa on tavallisesti 4 hoitajaa. Arkisin paikalla ovat myös muita asiantuntijoita kuten lääkäreitä, sosiaalityöntekijä, terapeutti, fysioterapeutti ja sihteeri.

 Jos olen potilaan omahoitaja, hoidan häntä joka vuorossa ja järjestelen tarvittaessa hoitoneuvotteluja tai muita potilaan asioita. Raporttia pidämme hiljaisesti, eli jokainen lukee omien potilaidensa potilaskertomukset viimeisiltä päiviltä vuoroon tullessaan.

Millaisia tehtäviä työvuoroosi kuuluu?

Pääasiallinen tehtäväni on potilaideni perushoidosta huolehtiminen. Autan myös peseytymisessä, ruokailussa ja muissa toimissa sekä huolehdin potilaan lääkehoidosta.

Hoitotoimien lomassa keskustelemme potilaiden kanssa heidän voinnistaan, mielialastaan ja toiveistaan. Keskustelut potilaan työurasta, harrastuksista ja mieluisista asioista auttavat tuntemaan potilasta paremmin.

Saattohoidossa olevat potilaat ovat hyvin erikuntoisia. Omatoimisia potilaita kannustamme omatoimisuuteen ja järjestelemme tarvittaessa fysioterapeutin kanssa heille liikkumisen apuvälineitä. Tarvittaessa avustamme myös omatoimisempia potilaita pesuissa, ruokailussa ja niin edelleen. Vuodepotilaan hoitoon kuuluu myös syöttäminen, vuodepesut ja siitä huolehtiminen, että potilas saa lääkkeet otettua. Vuodepotilaat vaativatkin tavallisesti kahden hoitajan työpanoksen.

Perustyö on potilaan voinnin tarkkailua, puhtaudesta, asentohoidoista ja ravitsemuksesta huolehtimista sekä potilaan ja läheisten kanssa keskustelua. Omaisten kanssa keskustelu vie usein päivästä huomattavan osan aikaa. Se on kuitenkin äärimmäisen tärkeää työtä niin potilaan hyvän hoidon kuin potilaan ja läheisten henkisen voinnin tukemisen kannalta.

Hoitajan tehtäviin kuuluu myös huoneiden varustelusta, pesuvälineistä, potilasvaatteista, vaipoista ym. huolehtimista. Potilailla voi olla toiveita ja mieltymyksiä liittyen hoitoon tai hoitokodilla viihtymiseen ja huomioimme yksilölliset toiveet mahdollisuuksien mukaan.

Teemme tiiviisti yhteistyötä lääkäreiden kanssa. Lääkärit haluavat kuulla meidän hoitajien arvioita potilaan voinnista ja lukevat hoitajien kirjauksia tarkkaan. He myös keskustelevat hoitajien kanssa potilaistaan päivittäin.

Kun vuoroni on päättymässä, käyn hoitamieni potilaiden asioita läpi seuraavaa vuoroa aloittavan hoitajan kanssa. Kerron samalla myös huomioista, joita voi olla vaikea kirjata potilaskertomukseen.

Millainen Hoitokodin osaston päivärytmi on?

Aamuvuoroon kuuluu potilaiden herättelyä, aamupalan ja lääkkeiden jakoa sekä aamupesujen tekemistä. Potilaille tarjoillaan lounasta puolenpäivän aikaan, ennen hoitajien ruokataukoa. Hoitoneuvottelut pidetään usein myös aamupäivän aikana.

Hoitajien kahvihetki on noin kello kymmenen aikaan ja lounaalle aamuvuoro menee sovitusti yhdeltä, jolloin ensimmäiset iltavuoron työntekijät tulevat töihin. Tämä mahdollistaa sen, että aamuvuoro saa lounastaa yhdessä ilman keskeytyksiä.

Iltavuorolaiset aloittavat porrastetusti kello 13–14 välillä. Aamuvuorolaiset jakavat lääkkeet kello 14, jolloin iltavuoro saa lukea raportin rauhassa. Iltapäivällä potilaille tarjoillaan iltapäiväkahvit ja pullat, ulkoillaan hoitokodin takapihalla ja seurustellaan potilaiden ja läheisten kanssa. Aamuvuoro päättyy kolmen-puoli neljän aikoihin.

Iltavuoro hoitaa perushoitotyön lisäksi päivällisen tarjoilun sekä iltatoimet, kuten pesut ja iltalääkitykset.

Miten työvuoroissa pidetään taukoja?

Tauot pyritään aina pitämään ja yleensä joka vuorossa se onnistuu. Toisinaan tauot on lyhyempiä ja toisinaan pidempiä riippuen siitä, kuinka kiirettä on ja kuinka paljon hoitoa tai keskustelua potilaan ja läheisten kanssa tarvitaan. Tauoilla puhutaan usein potilasasioita, mutta yhtä paljon myös omia kuulumisia. Hoitokodin työntekijät ovat mahdollisuuksien mukaan tauoilla samaan aikaan.

Vaikka työskentelemme saattohoidossa, työpäivän aikana saa vitsailla ja nauraa. Naurua arjessa kuuluukin ihan päivittäin. Huumori on myös yhteisön voimavara: raskasta työtä ei jaksaisi tehdä, jos vitsailua ja naurua ei olisi. Toki otamme aina potilaan tilanteen ja läheiset huomioon. Myös potilaiden kanssa usein vitsaillaan ja nauretaan.  Arjesta löydetään iloa tuovia asioita ja aihetta hymyyn elämän loppuun saakka.

Hoitajien kesken on välitön ja toista tukeva ilmapiiri. Työkaverini ovat ammattitaitoisia ja yhteisön työmoraali on korkea. Voin luottaa kollegoihini ja siihen, että toisten työtä arvostetaan.

Työyhteisö on kollegiaalinen ja kaikkia ymmärtävät, että työmme vaatii hyviä työyhteisötaitoja ja yhdessä tekemistä. Apua pyydetään ja annetaan. Kukaan ei yksin tätä työtä voi eikä joudu tekemään.

Mikä on mukavinta työssäsi?

Pidän eniten siitä, että voin luoda potilaalle ja läheisille luottamuksellisen ja turvallisen olon heidän elämässään ainutkertaisessa ja usein vaikeassa tilanteessa. Lohdun ja hyvän olon luominen tilanteessa, johon kuuluu paljon surua ja luopumisen tuskaa, tuntuu arvokkaalta.

Lähden töistä kotiin hyvillä mielin, koska tiedän, että kollegat jatkavat työtäni parhaan taitonsa mukaan laadukkaasti ja arvostaen. Työt seuraavat ajatuksissa kotiin vain harvoin.

Suua Leinonen, sairaanhoitaja