Kun ihmisellä on hätä, hän tarvitsee turvaa

Mikä on sinun suurin pelkosi? Mikä asia pelottaa niin paljon, ettet halua edes viedä ajatusta loppuun saakka? Hyvin monelle se on läheisen kuolema tai oma lähestyvä kuolema.

Saattohoitotyöhön ajatellaan liittyvän paljon pelottavia tilanteita ja tunteita. Tilanteissa itsessään on harvemmin mitään pelättävää, tunteita sen sijaan on vaikeampi käsitellä.

Kun ihmisellä on hätä, hän kääntyy kohti turvalliseksi kokemaansa ihmistä. Saattohoidossa hoitajan tehtävä on luoda turvaa olemalla läsnä ja antamalla asiantuntevaa, asiallista tietoa tilanteesta.

Pelko kuoleman edessä on luonnollinen tunne

Pelko on luonnollinen ja terve tunne. Se auttaa meitä pysymään hengissä ja suojelee meitä vaaroilta. Omien isojen tai pienempien pelkojen tunnistaminen ja tiedostaminen rikastaa elämää. Pelon voi voittaa tai ainakin sen kanssa voi oppia elämään vain kohtaamalla sen: pelon äärelle pysähtyminen auttaa pelon käsittelyssä.

Mutta etenkin kuolemanpelon moni meistä kohtaa tavallisesti vasta kun kuolema on lähellä – esimerkiksi läheisen tai oman vakavan sairastumisen myötä. Omista tunteista voi olla silloin vaikea puhua, jos niistä ei ole tottunut puhumaan.

Moni koittaakin vältellä kuolemaan liittyvien tunteiden käsittelyä. Se on inhimillistä.

Pelottaviin asioihin reagoidaan yksilöllisesti. Avuttomuus ja epätietoisuus väistämättömän edessä voi herättää monenlaisia tunteita. On ihan tavallista, että hoitajat kohtaavat saattohoitotyössä pelon liitännäistunteita: osastolle tulevan potilaan tai läheisten kiukkua, tyytymättömyyttä tai jopa vihaa.

Nuorenparin tai perheen ja läheisten suunnitelmat tulevaisuudesta hajoavat puolison sairastumisen ja kuoleman edessä. Lamaantuminen tai vihan tunne tilanteessa, jossa ei voi tehdä mitään, on luonnollinen reaktio.

Miten hoitaja voi auttaa lohduttomassa surussa tai pelossa?

Ihmisen ei ole hyvä jäädä pelkonsa kanssa yksin. Läheiset ja perhe ovat potilaalle sekä omaisille voimavara, mutta myös hoitaja on tärkeä rinnalla kulkija ja lohdun tuoja.

Ahdistusta ja pelkoa tuntevan ihmisen on tärkeä antaa puhua ja kuvata tuntemuksia omalla tavallaan, rauhassa. On tärkeää, että hänelle syntyy kokemus siitä, että hänet kuullaan ja hän tulee nähdyksi. Kokemusten ja tunteiden sanoittaminen vaikeassa tilanteessa, sekä niiden jakaminen uudestaan ja uudestaan on äärimmäisen tärkeää.

Hoitajan tehtävä on kertoa asiat ja faktat suoraan, sillä se herättää luottamusta ja vähentää pelkoa. Hoitaja voi kertoa empaattisesti, mitä on mahdollisesti odotettavissa, mitä fyysisiä kuoleman merkkejä voi ilmaantua ja mitä merkit tarkoittavat. Jokainen potilas ja perhe on erilainen, ja joka kerran huoneeseen mennessään hoitajan on tunnusteltava, aistittava ja yritettävä lukea tilannetta. Asioiden kertominen tilanteeseen sopivalla tavalla vaatii herkkyyttä ja tilannetajua.

Tärkeintä meidän työssämme on olla tilanteessa aidosti läsnä. Silloin potilas ja läheiset kokevat olevansa turvassa: hoitaja on vierellä ja minua varten tässä hetkessä.

On selvää, että kaikki eivät halua puhu peloistaan, ja silloin on hiljaisuudella ja kunnioittavalla kohtaamisella suuri merkitys.

Tavallisesti ainakin ahdistuksen aiheuttama kiukku häviää, kun potilas ja läheiset saavat kokemuksen kuulluksi tulemisesta ja luottamus henkilökuntaan syntyy.

Potilaat kertovat tuntevansa olonsa turvalliseksi

Potilaat kertovat usein, että tuntevat olonsa turvalliseksi Pirkanmaan Hoitokodilla. Turvallisuuden tunne syntyy siitä, että hyvän ja kiireettömän perushoidon lisäksi he kokevat tulevansa kuulluksi ja he voivat luottaa siihen, että myös heidän pelkonsa kuullaan.

Pelkoa käsitellään yhdessä eikä sitä mitätöidä. “Ei hätää, kaikki on hyvin” -tyyliset lohdutuksen sanat eivät sovi saattohoitoon. Ei voi sanoa, että ei ole mitään pelättävää – sehän on kuin mitätöisi toisen pelon.

Saattohoitotilanne on aina uusi ja ainutkertainen. On luonnollista, että tilanne pelottaa.

Pelon kanssa pystyy elämään ja sitä on helpompi käsitellä silloin, kun ei jää tunteidensa kanssa yksin.

Pohjimmiltaan kuolemanpelon takana on pelko yksinjäämisestä. Hyvä saattohoito auttaa pelon kohtaamisessa, koska hyvässä saattohoidossa potilas ja läheiset eivät jää yksin.

Suua Leinonen

Kirjoittaja:

Suua Leinonen

Pirkanmaan Hoitokodin hoitaja