Koulutus

 

 

Pirkanmaan Hoitokoti on saattohoidon uranuurtaja pohjoismaissa: työntekijöillämme on vuosien kokemus haasteellisimmista saattohoitotilanteista. Hoitokotia ylläpitää Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä saattohoitotietoisuutta ja – osaamista. Kaikki kouluttajamme toimivat käytännön saattohoitotyössä Hoitokodilla. Terveydenhuollon koulutuksen lisäksi heillä on laajasti lisä- ja menetelmäkoulutusta. He toimivat asiantuntijoina erilaisissa saattohoitoa kehittävissä työryhmissä valtakunnallisesti ja kouluttavat koko Suomen alueella.

Kaikki koulutusesitteemme löydät tästä linkistä: koulutusta ammattilaisille ja opiskelijoille.

Perehtymispäivä saattohoitoon Pirkanmaan Hoitokodissa Perehtymispäivässä kuulet Pirkanmaan Hoitokodin toiminnasta ja saattohoidon periaatteista. Päivä alkaa toimitamme esittelyllä ja sisältää luennot oirehoidosta, läheisten tukemisesta, hoitajuudesta kuolevan vierellä ja työn ammatillisista haasteista. Päivän lopuksi tutustumme Hoitokodin tiloihin. Koulutus sopii saattohoidosta kiinnostuneille henkilöille ja / tai saattohoitoa omassa yksikössään kehittäville ammattilaisille. Päivä on suunnattu sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja opiskelijoille, mutta olet tervetullut myös yksityishenkilönä, jos haluat lisätä saattohoitotietouttasi. Kouluttajina toimivat Hoitokodin vastuuhenkilöt, hoitajat ja sosiaalityön ammattilaiset. Perehtymispäivän hinta on 40€ / hlö, opiskelijaryhmiltä 25€/ opiskelija, vähintään 10 hengen ryhmä. Perehtymispäiviä järjesteään ryhmille tilauksesta ja ryhmien varaamiin päiviin varataan tarvittaessa yksittäisiä lisäpaikkoja. Perehtymispäivä järjestetään Hoitokodilla lähes viikoittain poislukien lomakaudet.

 

Älä pelkää kuolemaa on kolmen koulutusiltapäivän kokonaisuus liittyen saattohoitoon ja kuoleman kohtaamiseen. Koulutusten tavoitteena on hälventää kuolevan hoitoon liittyviä pelkoja ja lisätä henkilökunnan saattohoito-osaamista. Koulutukset on suunnattu erityisesti käytännön hoito- ja hoivatyötä tekeville. Koulutusiltapäivän hinta on 60€. Syksyn 2019 viimeisiin koulutusiltapäiviin on vielä tilaa ja nyt on jo sovittu kevään 2020 koulutusiltapäivät.  

 

Ammattilaisten koulutuspäiviä järjestetään vuosittain kahdesti, keväällä ja syksyllä.  Kevään 2020 teemana on kivunhoito saattohoidossa. Päivän ohjelmaan sisältyy asiantutijasairaanhoitajan luento kivunhoidon etiikasta, lääkärin luento kivunlievityksestä ja  fysioterapeutti luennoi lääkkeettömistä kivunlievitysmenetelmistä. Lisäksi luvassa on opetusta kivun arvioinnista ja kirjaamisesta sekä lääkehoidon vasteen arvioinnista ja dokumentoinnista. Päivän tarkempi ohjelma ilmoitetaan elokuun aikana. Päivän hinta on 200€. Ilmoittautumiset: anu.kartovaara(at)pirkanmaanhoitokoti.fi

 

Hoitokodilla järjestettävät koulutukset ja opintokäynnit:

johtaja Anu Kartovaara p. 050 364 61 81 tai anu.kartovaara(at)pirkanmaanhoitokoti.fi