Pirkanmaan Hoitokoti on 24- paikkainen saattohoitokoti, joka sijaitsee Tampereella. Sitä pitää yllä Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö. Pirkanmaan Hoitokoti on Pohjoismaiden ensimmäinen saattohoitokoti ja on toiminut vuodesta 1988 alkaen.

Potilaamme ovat pitkälle edennyttä syöpää tai muita parantumattomia sairauksia sairastavia,  elämänsä viime vaiheita eläviä ihmisiä. Vaikka heidän sairauttaan ei voida parantaa, pystytään oireiden lievittämiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi tekemään kuitenkin paljon. Hospice-hoitoideologiassamme painotamme ihmisen kokonaisvaltaista hoitamista.

Hoitokodin toiminnassa korostuu ihmisen arvokkuus ja yksilöllisyys. Potilasta hoidetaan kodinomaisessa ilmapiirissä, jossa hoitohenkilökunta on läsnä ympärivuorokauden. Hoidossamme huomioidaan myös potilaan perhe ja läheiset. Potilas voi olla myös kotona ja käyttää Hoitokodin kotihoidon ja päiväkeskuksen palveluja.