Yhä vahvemmin erityisen vaativaa saattohoitoa

Pirkanmaan Hoitokodin erityisen vaativan saattohoidon lisääntyminen pylväsdiagrammina.vaativ
Pirkanmaan Hoitokodin saattohoitopäivistä 18 % on erityisen vaativaa saattohoitoa. Tämä on 8 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna.

Saattohoitokodin vuosi 2021 poikkesi tavanomaisesta monella sektorilla. Pitkään suunniteltu peruskorjauksemme käynnistyi ja koronan aiheuttamista toimenpiteistä tuli arkea.

Vaikka peruskorjausremontin takia potilaspaikkoja on jouduttu supistamaan, erityisen vaativan saattohoidon suhteellinen osuus kasvoi merkittävästi vuonna 2021. 

Yhä suurempi osa potilaistamme on vaikeaoireisia tai perhetilanteensa vuoksi intensiivisen tuen tarpeessa. Palvelumme kohdentuvat vuosi vuodelta paremmin: juuri he jotka tarvitsevat erityistä tukea, pääsevät palveluidemme piiriin.

Saattohoitoa vuodeosastolla ja kotona

Vuodeosastollamme hoidetaan kaikenikäisiä aikuisia potilaita, suurin osa potilaistamme oli kuitenkin yli 70-vuotiaita.Yleisin saattohoitoon johtanut sairaus oli edelleen syöpä, mutta osastolla hoidettiin myös ALS-potilaita sekä mm. sydämen tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavia.

Vuodeosaston toimintaa leimasi vuoden aikana peruskorjauksen ja epidemiatilanteen lisäksi suuri potilasmäärien vaihtelu. Välillä jonoa syntyi, mutta vuodessa oli myös viikkoja, jolloin käyttöaste osastolla oli vain noin 30 %.

Kotihoitoon tulevien lähetteiden määrä vähentyi jonkin verran, mikä johtuu osin siitä, että toive kotikuolemasta ohjaa saattohoidossa olevan potilaan palvelut suoraan PSHP:n kotisairaalan piiriin. Yhteistyö Kotisairaalan kanssa on ollut joustavaa.

Pirkanmaan Hoitokodin Päiväkeskus oli vuoden 2021 edelleen tauolla sekä koronan että hoitokodin peruskorjauksen takia. 

Hoitokodissa työskentelee 40 vakituista henkilöä, jonka lisäksi kausityöntekijöitä on vaihteleva määrä.

Henkistä ja psykososiaalista tukea saattohoitopotilaille ja läheisille

Keskeisin tukimuotomme on potilaille ja läheisille tarjotut henkilökohtaiset keskustelut papin tai pastorin kanssa. Keskustelumahdollisuus on joka keskiviikko. Potilaiden ja läheisten kanssa käytiin vuoden aikana 111 keskustelua.

Lisäksi koulutetut vapaaehtoisemme tarjoavat hengellisiä ja henkisiä keskusteluja joka maanantai. Vapaaehtoiset kävivät potilaiden ja läheisten kanssa 166 keskustelua vuonna 2021.

Pirkanmaan Hoitokoti tarjoaa potilaiden läheisille myös psykososiaalista tukea. Järjestämme mm. keskusteluryhmiä, vertaistuellisia tilaisuuksia sekä sururyhmiä.

Potilailla ja läheisillä on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen terapeuttiseen keskusteluun. Keskusteluita käytiin vuoden aikana 278. Joskus läheinen tai potilas tavataan vain kerran, mutta tarvittaessa terapeutti on läheisten tukena vielä joitakin kertoja potilaan kuoleman jälkeenkin.

Vapaaehtoiset tekevät tärkeää työtä saattohoidon hyväksi

Vuonna 2021 hoitokodin toiminnan piirissä oli 111 vapaaehtoista. 90 % heistä oli naisia. Vapaaehtoisemme ovat sitoutuneita – monella on pitkä historia hoitokodin vapaaehtoisena, keskimäärin 7 vuotta.

Vapaaehtoiset auttavat osastoilla, sauna/pesupäivissä sekä erilaisissa läheisten ryhmissä. Lisäksi he tarjoavat hengellisiä ja henkisiä keskusteluita osastolla, ottavat aulassa vastaan vieraita sekä tekevät erilaisia tehtäviä hoitokodilla, mm. liinavaatehuoltoon ja puutarhaan liittyen. 

Vapaaehtoiset myös leipovat, valmistavat tuotteita Uniikkiputiikkiin sekä huolehtivat hoitokodin alakerran Kymppi-Kirppiksestä.

Vuoden aikana järjestettiin:

  • 4 uusien vapaaehtoisen koulutusiltaa
  • saattohoidon vapaaehtoisten valtakunnallinen seminaaripäivä
  • 2 Surevan kohtaaminen -hankkeen kokemuspuheenvuoroa 
  • Saattohoidon vapaaehtoiset Suomessa -opinnäytetyöesitys. 

Yhteensä vapaaehtoiset osallistuivat koulutuksiin 700 tuntia joko hoitokodilla tai etänä. 

Miltä näyttää vuosi 2022?

Pirkanmaan Hoitokotia uudistetaan vuonna 2022 monella sektorilla. Peruskorjaus jatkuu koko vuoden 2022. Lisäksi pitkään odotettu tietojärjestelmäuudistus saadaan tehtyä vuoden aikana. Varainhankinnan ja viestinnän kehittämiseen panostetaan edelleen.

Pirkanmaan Hoitokodin vuosikertomus 2021 (pdf)