Vapaaehtoistyöntekijäksi hakeutuminen

Vapaaehtoistyöhön hakeudutaan syksyisin Hoitokodin ja vapaaehtoistoiminnan esittelyillan kautta. Seuraava esittelyilta järjestetään ma 2.9.2019 klo 16.30-19. Vapaita vapaaehtoistehtäviä on mahdollista tiedustella myös muulloin vapaaehtoistoiminnan ohjaajalta (p. 050-440 1338, Johanna Colliander).

Esittelyilllassa halukkaat täyttävät hakemuksen vapaaehtoistyöhön ja sopivat haastatteluajan. Haastattelun läpäisseet uudet vapaaehtoistyöntekijät osallistuvat kolmeen perehdytysiltaan (to 19.9.+to 26.9.+to 3.10. klo 16.30-18) ja sen jälkeen he aloittavat omissa vapaaehtoistehtävissään nimetyn kumminsa, perehdyttäjänsä kanssa. Myöhemmin heillä on mahdollisuus osallistua Hoitokodilla järjestettäviin koulutuksiin, työnohjaukseen ja erilaisiin vapaaehtoistyöntekijöille järjestettyihin virkistystapahtumiin.

Potilaan kanssa ulkoilua.