Vapaaehtoistoiminta

Pirkanmaan Hoitokodissa toimii joukko vapaaehtoistyöntekijöitä oman ohjaajansa johdolla. Vapaaehtoistyöntekijät ovat vapaaehtoistyöhön koulutettuja ja perehdytettyjä, ja heitä sitovat samat vaitiolovelvollisuudet kuin palkattuakin henkilökuntaa. He ovat mukana omaehtoisesti ja palkattomasti, mutta kuitenkin sitoutuneesti ja vastuuntuntoisesti. Vapaaehtoistyö ei sisällä ammattitehtäviä, vaan vapaaehtoistyöntekijät toimivat erilaisissa tehtävissä tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Katso lisää kohdasta vapaaehtoistyöntekijän tehtäviä.

Hoitokodilla työskentelee yli 100 aktiivista iältään 20-85-vuotiasta vapaaehtoistyöntekijää lukuisissa potilaiden ja heidän läheistensä hyvinvointia edistävissä tehtävissä. Vuosittain vapaaehtoistyötä Hoitokodissa tehdään yli 20 000 tuntia. Vapaaehtoistyöntekijöille löytyy tehtäviä omien kykyjen, mieltymysten ja voimavarojen mukaan. Mikäli vapaaehtoistyö kiinnostaa, katso lisää kohdasta vapaaehtoistyöhön hakeutuminen.

Hoitokodin vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Johanna Colliander kuuluu moniammatilliseen työryhmään. Hän koordinoi vapaaehtoistoimintaa osaksi potilaiden hyvää hoitoa. Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus on tuoda vastavuoroista iloa kaikille osapuolille. Lue lisää vapaaehtoistoiminnasta kohdasta kuvia ja tekstejä vapaaehtoistoiminnasta sekä tutustu Kymppi-Kirppiksen Facebook-sivuihin. Voit myös vierailla vapaaehtoistyöntekijöiden ylläpitämällä Kymppi-Kirppiksellä ma-la 11-16 ja kädentaitotiimin uniikkiputiikissa Hoitokodin pääaulassa. Pääaulassa voit nauttia myös kanttiinin maksullisista antimista.

Hoitokodissa järjestetään tarvittaessa koulutuksia vapaaehtoistoiminnasta tahoille, jotka haluaisivat aloittaa tai kehittää vapaaehtoistoimintaa yhteisöissään.