Työpaikkailmoitus: Hoitokodille etsitään osastonhoitajaa

Syöpäpotilaiden hoitokotisäätiö on ylläpitänyt 34 vuotta Pirkanmaan Hoitokodin toimintaa Tampereella. Pirkanmaan Hoitokoti on vaativan erityistason saattohoitokoti, jossa on 24-paikkainen vuodeosasto sekä kotisaattohoito- ja päiväkeskustoimintaa.

Hoitokoti on toiminut vuodesta 2020 alkaen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sidosyksikkönä ja osana TAYS:n palliatiivisen keskuksen toimintaa.

Syöpäpotilaiden hoitokotisäätiö tarjoaa hospice-käsitteen mukaista korkealaatuista hoitoa, jonka päämääränä on parantaa kuolevien potilaiden ja heidän läheistensä elämän laatua. Toimimme moniammatillisesti hyödyntäen kaikkien ammattilaisten osaamista potilaan ja hänen läheistensä parhaaksi.

Haemme Pirkanmaan Hoitokotiin osaavaa ja työhönsä sitoutuvaa osastonhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen.

Osastonhoitaja toimii sairaanhoitajien ja lähihoitajien lähiesihenkilönä, johtaa ja koordinoi päivittäistä hoitotyötä ja vastaa hoitotyön laadusta. Hän vastaa myös potilaiden vuodeosastohoidon ohjauksesta ja yhteistyöstä lähettäviin tahoihin.

Mitä odotamme sinulta

Tarjoamme tueksesi kokeneista ammattilaisista koostuvan sitoutuneen työryhmän, monipuolisen ja haasteellisen työn ja mahdollisuuden kehittyä lähiesihenkilötehtävissä. Osana johtoryhmää pääset vaikuttamaan Hoitokodin toimintaan sekä kehittämään palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa edelläkävijäorganisaatiossa.  Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, koordinointi- ja suunnittelutaitoja, paineensietokykyä sekä kykyä kehittää työtä yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa.

Edellytämme tehtävään alan korkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistoasteen tutkintoa täydennettynä soveltuvalla johtamiskoulutuksella. Arvostamme saattohoidon, henkilöstöhallinnon ja sote-palveluiden osaamista sekä esimieskokemusta.

Lisätiedot ja hakeminen

Lisätietoja antavat vs. apulaisosastonhoitaja Vilma Törmänen p. 050 543 3324 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10–12  tai vs. johtaja ja ylilääkäri Tarja Korhonen p. 050 364 6181 tiistaisin ja torstaisin klo 9–10.

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse vilma.tormanen@pirkanmaanhoitokoti.fi tai tarja.korhonen@pirkanmaanhoitokoti.fi.

Pyydämme lähettämään hakemukset palkkatoiveineen sähköpostilla osoitteeseen tarja.korhonen@pirkanmaanhoitokoti.fi 10.10.2022 klo 15 mennessä.