Tiedote: Saattohoitotyö Pirkanmaan Hoitokodissa toteutuu normaalisti

Aamulehti julkaisi 8.7.2022 artikkelin, jossa tuotiin esiin huoli saattohoidon toteutumisesta ja henkilöstön hyvinvoinnista Pirkanmaan hoitokodissa.

Tällä hetkellä vaativan erityistason saattohoitotyö hoitokodissa toteutuu normaalisti ja tilanne on rauhallinen. Hoitokodissa on töissä kokeneita ja hyviä ammattilaisia, jotka tekevät työtään sitoutuneesti. Potilaat ja läheiset voivat tulla hoitokotiin turvallisin mielin.

Hoitokodin työyhteisön hyvinvointiin liittyvät huolenaiheet ovat olleet Syöpäpotilaiden hoitokotisäätiön hallituksen tiedossa jo pidempään ja hallitus on pyrkinyt aktiivisesti ratkaisemaan tilannetta työterveyshuollon ja aluehallintoviraston kanssa. Samaan aikaan saattohoidon kentällä on tapahtunut monia työn kuormitusta lisänneitä muutoksia.

“Suhtaudumme henkilöstön hyvinvointiin ja hyvään kohteluun vakavasti ja olemme halunneet tarttua esiin tulleisiin ongelmiin välittömästi”, sanoo Syöpäpotilaiden hoitokotisäätiön puheenjohtaja Anne Lindfors. “Meille olennaista on varmistaa laadukas saattohoitotyö. Tässä vaativassa työssä koko henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi ovat ensiarvoisen tärkeitä.” Lindfors sanoo.

Selvityksissä on käynyt ilmi, että työyhteisön tilanne on ollut monista eri syistä haastava. Esiin tulleita ongelmia on pyritty ratkaisemaan ja työyhteisön hyvinvointia tukemaan työterveyshuollon ehdottamin keinoin ja loppuvuodesta 2021 myös aluehallintovirastolta saatuja toimintaohjeita ja kehotuksia noudattaen.

HOITOKODIN JOHTAJA NAUTTII HALLITUKSEN LUOTTAMUSTA

Säätiön hallitus on käsitellyt Aamulehden artikkelissa esiin tulleita epäkohtia kesäkuussa jo ennen artikkelin julkaisua. Hallitus kokoontui pikaisesti saatuaan irtisanoutuneelta työntekijältä kirjelmän, joka käsitteli hoitokodin työilmapiiriin liittyviä huolenaiheita. Hallitus suhtautui esille tuotuihin epäkohtiin vakavasti ja halusi selvittää asian pikimmin.

Hallitus totesi kokouksessaan hoitokodin johtajan Anu Kartovaaran nauttivan hallituksen luottamusta. Kartovaara on kehittänyt ja johtanut hoitokodin toimintaa hallituksen ohjauksessa ja neuvonnassa ja suoriutunut hyvin tehtävästään haastavassa muutostilanteessa.

Pirkanmaan Hoitokodin toimintakenttä on viime vuosina muuttunut voimakkaasti muun muassa sairaanhoitopiirin sidosyksikköaseman vuoksi. Myös Sosiaali- ja terveysministeriön suositukset saattohoidon toteuttamisesta (julkaistu 2017 loppuvuodesta) ovat tuoneet merkittäviä muutoksia hoitotyön arkeen. Hoitokodin laaja peruskorjaus ja pitkään jatkunut koronapandemia ovat osaltaan lisänneet hoitohenkilöstön kuormitusta.

“Teemme jatkossakin aktiivisesti työtä henkilökunnan työhyvinvoinnin vahvistamiseksi. Etenemme kohta kohdalta työterveyshuollon ja aluehallintoviraston ohjeistusten mukaan,” puheenjohtaja Anne Lindfors sanoo. “On selvää, että hallituksella, johdolla ja henkilöstöllä on yhteinen tavoite: hyvän saattohoidon toteutuminen ja se, että hoitokodilla on hyvä olla työssä.”

 

 

Lisätiedot ja haastattelut

Anne Lindfors
hallituksen puheenjohtaja
Syöpäpotilaiden hoitokotisäätiö
Pirkanmaan Hoitokoti
anne.lindfors@pirsy.fi
p. 050 307 5975