Tiedote liittyen hoitokodin tilanteeseen

Pirkanmaan Hoitokodin valtuuskunta ja hallitus pitivät 3.8. yhteiskokouksen liittyen Hoitokodin tilanteeseen. Aamulehti julkaisi 8.7.2022 artikkelin, jossa tuotiin esiin huoli saattohoidon toteutumisesta ja henkilöstön hyvinvoinnista Pirkanmaan hoitokodissa ja viitattiin myös Aluehallintoviraston toukokuussa tekemään työsuojelutarkastukseen.

Monet entiset ja nykyiset työntekijät ovat lähettäneet valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille kannanottoja, joissa on lausuttu vakava huoli Hoitokodin tilanteesta ja pyydetty toimenpiteitä sen korjaamiseksi. Hallitus on tehnyt toimenpiteitä ja kuullut johtoa sekä henkilöstön edustajia.

Valtuuskunta ja hallitus keskustelivat perusteellisesti Hoitokodin tilanteesta hallituksen puheenjohtajan katsauksen ja saatujen kirjelmien pohjalta. Valtuuskunta pitää tilannetta vakavana ja edellyttää hallitukselta ripeitä toimia. Valtuuskunta vaati päätöksessään hallitusta vakavasti pohtimaan, pystytäänkö nykyisen johdon avulla pääsemään vaikeasta tilanteesta yli siten, ettei hoitokodin tulevaisuus potilaiden ja heidän asiantuntevan ja hyvän hoitonsa, henkilöstön ja talouden osalta vaarannu. Valtuuskunta vaati hallitusta tekemään toimenpidesuunnitelman 14.8. mennessä.

Saattohoitotyö jatkuu Hoitokodilla eikä käsillä oleva tilanne vaikuta potilasturvallisuuteen.

Lisätietoja antavat valtuuskunnan pj. Olli Hallikainen, p. 0505447111, olli.hallikainen@evl.fi
ja hallituksen pj. Anne Lindfors, p. 0503075975.