Insamling av medel

Största delen av finansieringen av Pirkanmaan Hoitokoti kommer från Birkalands sjukvårdsdistrikt och Tammerfors stad som köper tjänster av vårdhemmet. Även andra kommuner använder sig av våra tjänster.

Våra frivilligarbetare deltar i insamlingen av medel genom att upprätthålla Kymppi-loppiset, genom att organisera jul- och påskbasarer och välgörenhetsevenemang, samt genom att delta i evenemang som våra samarbetspartners arrangerar.

Donationer av privatpersoner samt olika samfund och företag har varit en betydande hjälp för vårdhemmet i att säkra och utveckla verksamheten. Med hjälp av donationerna möjliggör vi patienternas personliga önskemål och behov, samt förbättrar vårdmiljöns bekvämlighet och funktionalitet. Det går att understöda vårdhemmets verksamhet via garantiföreningen eller genom att direkt donera till vårdhemmets konto.

Donationer till vårdhemmet

Det går att understöda vårdhemmets verksamhet genom att direkt donera till vårdhemmets konto:
Nordea: 209418-00029473
IBAN: FI94 2094 1800 0294 73
BIC: NDEAFIHH

Var med och stöd verksamheten på Pirkanmaan Hoitokoti - även en liten summa hjälper!

Garantiföreningen

Vårdhemmets verksamhet understöds av garantiföreningen Pirkanmaan Hoitokodin Kannatusyhdistys. Vem som helst kan ansluta sig som medlem. Garantiföreningen arrangerar konserter och övriga tillställningar och evenemang till förmån för vårdhemmet. Mer information om garantiföreningens verksamhet får man av vårdhemmets direktör.

Uthyrning av lokaler

Vårdhemmet hyr ut lokaler för utbildningssyften eller till exempel för minnesstunder samt fester i liten skala. Vi kan arrangera kaffebjudning till tillställningen, vilket vi debiterar för separat. Utbildningsutrymmet hyrs ut för småskaliga seminarier samt utbildningar. I utrymmet finns en projektor, en overheadprojektor samt en bläddertavla. Mer information om uthyrningen samt priser får man av vårdhemmets direktör.