Hemvården

Hemvården på Pirkanmaan Hoitokoti stöder det att patienten ska klara sig i sitt eget hem så länge som möjligt. Hemvården stöder också patientens möjlighet att dö hemma, ifall det är patientens önskan.

Vårdhemmets hemvård stöder patienten i vården av smärta och andra symptom, samt erbjuder patienten och de anhöriga diskussionshjälp och stöd gällande den obotliga sjukdomen och närheten av döden. Vårdhemmets hemvård består av dagcentralverksamheten samt hemsjukskötarens och läkarens hembesök. Stödåtgärderna och tjänsterna planeras tillsammans med patienten och familjen så att de stöder att patienten kan klara sig hemma.

På hembesöken finns det tid för diskussion. Sjukdomen väcker många känslor och frågor hos patienten och de anhöriga. Många bekymrar sig över hur sjukdomen fortskrider, hur man själv eller en nära anhörig klarar sig under den närmaste framtiden. På hembesöket kan man i lugn och ro diskutera, ge information om sjukdomen och symptomen, samt stöda patienten och de anhöriga med att orka. Det är viktigt att patienten och de anhöriga känner sig trygga med att patienten är sjuk hemma.

Patienten som är i hemvård och de anhöriga kan ringa vårdhemmet dygnet runt och få handledning och råd för att klara sig hemma. Vid behov strävar vårdhemmet efter att flexibelt ta in patienten till vårdhemmets bäddavdelning ifall patienten upplever att han eller hon inte längre klarar sig i sitt eget hem.

Man söker sig till hemvården på Pirkanmaan Hoitokoti med en remiss från den behandlande läkaren. Den behandlande läkaren kan skriva en remiss till Pirkanmaan Hoitokoti även om patienten inte ännu är i behov av en plats på bäddavdelningen och fortfarande klarar sig i sitt hem.