Frivilligarbetarens uppgifter

Ulkoilureitin varrelta on yhdessä kerätty ainekset syysasetelmien sommittelemista varten.
Valmisteluja potilaiden kiireettömään lepäilyyn takkatulen ääressä saunan jälkeen, makkaran paistamiseen ja virvokkeiden nauttimiseen.

Frivilligarbetarnas uppgifter på Pirkanmaan Hoitokoti är mångsidiga.

Frivilligarbetarna fungerar bland annat i följande uppgifter

 • som stödperson för patienterna och/eller deras anhöriga på vårdhemmet eller i terminalvården i hemmet under dygnets olika tidpunkter
 • på dagcentralen bland hemvårdens patienter och deras anhöriga
 •  deltar i planeringen och genomförandet av rekreation
 • hjälper till i anhöriggrupperna
 • fungerar som patientens följeslagare utanför huset
 • hjälper till med praktiska uppgifter på avdelningen
 • fungerar som värd eller värdinna i lobbyn
 • håller föreläsningar för besökande grupper och fungerar som tolkar
 • arbetar i bakningsteamet
 • jobbar i pysselteamet
 • deltar i insamlingarna (att driva loppmarknaden, påsk- och julmarknaderna och andra evenemang, försäljning av teaterbiljetter).