Frivilligarbetet

På Pirkanmaan Hoitokoti fungerar en grupp frivilligarbetare med en egen ledare, vid sidan av den avlönade personalen. Frivilligarbetarna är utbildade till frivilligarbetet, och de är bundna av samma sekretess som den avlönade personalen. De deltar frivilligt och oavlönat, men ändå engagerat och ansvarsfullt.

På vårdhemmet arbetar omkring 100 aktiva frivilligarbetare i talrika uppgifter som främjar patienternas och de anhörigas välmående. Varje år utförs cirka 20 000 timmar frivilligarbete på vårdhemmet.

De frivilliga utför uppgifter enligt deras förmågor, preferenser och resurser. Frivilligarbetet innefattar inte professionella uppgifter, utan de frivilliga arbetar med olika uppgifter enligt de kunskaper och färdigheter som en vanlig människa har. Läs mer under punkten frivilligarbetarens uppgifter.

Vårdhemmets ledare för frivilligarbetet koordinerar frivilligarbetet som en del av den goda vården. Frivilligarbetets syfte är att skapa ömsesidig glädje till alla parter.