Potilaalle ja omaisille

Hoitokodissa tavoitteenamme on tehdä jäljellä olevasta ajasta mahdollisimman laadukasta ja täysipainoista. Kivun ja muiden oireiden lievitys sekä potilaan ja perheen kokonaisvaltainen tukeminen ovat hoidon keskeisimpiä asioita. Omien tapojen ja tottumusten noudattaminen mahdollisuuksien mukaan sekä kodinomaisuus luovat osaltaan turvallisuuden tunnetta.

Hoitomme tukee potilaita elämään mahdollisimman aktiivisesti ja täysipainotteisesti sekä auttaa omaisia selviytymään potilaan sairauden aikana sekä kuoleman jälkeen.

Hoitokodissa on yhden että kahden hengen huoneita. Vierailuaikoja ei ole, vaan omaiset voivat olla potilaan luona toiveidensa mukaan. Yhden hengen huone pyritään turvaamaan niille potilaille, joiden omainen haluaa olla tiiviisti potilaan vierellä. Myös hoitoon tai sairauteen liittyvistä syistä voi yhden hengen huone olla välttämätön.

Potilaalle nimetään aina omahoitaja, joka tutustuu lähemmin potilaaseen sekä tämän perheeseen ja hoitaa potilasta työvuorossa ollessaan. Omahoitajan ja muiden hoitajien lisäksi hoidossa ovat mukana lääkäri, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, hoitoapulaisia, oman keittiön henkilökuntaa sekä vapaaehtoistyöntekijöitä.