Ammattihenkilöstölle

Keskustelu hoitolinjasta

Hoitokotiin hakeutumista edeltää aina hoitavan lääkärin keskustelu hoidon tavoitteista ja toteutuksesta potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Toivomme, että keskustelu hoitolinjauksista aloitetaan mahdollisimman varhain, jotta potilaalla on mahdollisuus sopeutua tilanteeseen.

Osastohoitolähetteen tekoa edeltää saattohoitopäätöksen / palliatiivisen hoitolinjauksen tekeminen ja tarpeettomiksi todetuista hoidoista luopuminen jo potilaan senhetkisessä hoitopaikassa ennen potilaan siirtymistä Hoitokotiin.

LÄHETE

Lähete Pirkanmaan Hoitokotiin kannattaa tehdä ajoissa, jotta potilas hyötyisi mahdollisimman paljon palveluistamme sairautensa aikana. Osa potilaista on Hoitokodin potilaana vain hetken, osa kotihoidon potilaana kuukausia tai muutaman vuodenkin. Osastohoidossa oleva voi myös kotiutua.

1) Tampere

Tamperelaisten potilaiden osalta hoitavan lääkärin arvio ja lähete Hoitokotiin. Tarvittaessa TAYS:n palliatiivisen yksikön konsulteaatio (03-311 63161). Pirkanmaan Hoitokodin ylilääkäri päättää hoitoon ottamisesta.

2) Muut Pirkanmaan kunnat

Vaativan saattohoidon tarpeen arvio TAYS:n palliatiivisen yksikön erikoislääkäri, jolla on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys. Palliatiivisen hoidon konsultoiva lääkäri puh. 03-311 63161). Pirkanmaan Hoitokodin lähetteessä tai siihen liitettävässä sairauskertomustekstissä tulee olla kirjattuna palliatiivisen erikoislääkärin päätös vaativaan saattohoitoon lähettämisestä ja sen perustelut. Tämä korvaa aiemman erillisen maksusitoumuksen.


Lähetteestä tulisi ilmetä

  • potilaan henkilö- ja yhteystiedot

  • diagnoosinumero, merkittävät aiemmat sairaudet, nykysairaus

  • tieto sairauden toteamisesta ja toteamisajankohdasta,  annetuista hoidosta ja senhetkisestä tilanteesta

  • mahdollisesti otetut histologiset näytteet ja kuvantamistutkimusten tulokset

  • tehdyt hoitolinjaukset

  • potilaan oireet ja vointi sekä lääkitys

  • potilaan toimintakyky

  • arvioitu ennuste: päiviä/viikkoja/kuukausia/vuosia

  • potilaan suhtautuminen saattohoitoon siirtymiseen.

  • lähiomaisen yhteystiedot

Sama lähete käy sekä osasto- että kotihoitoon. Kiireellisessä osastohoitotarpeessa on hyvä soittaa Hoitokodin osastonhoitajalle, jolloin on heti saatavilla tieto osastopaikkatilanteesta. Lähetteen voi lähettää salattuna sähköpostina osoitteeseen lahete@pirkanmaanhoitokoti.fi (arkipäivisin virka-aikaan) tai faksata. Varsinainen lähete voi tulla myöhemmin postissa. Jos lähettävä taho on sairaala ja potilaalle toivotaan ei-kiireellistä osastojaksoa, Hoitokodin osastonhoitaja ottaa lähettävään osastoon yhteyttä lähetteen saavuttua.

Lähetteen koskiessa kotona asuvaa potilasta potilaaseen otetaan yhteyttä lähetteen saavuttua, viimeistään seuraavana arkipäivänä.
 

Maksusitoumus

 

Jos potilas on tamperelainen, lääkärin lähete toimii samalla myös maksusitoumuksena (lukuun ottamatta yksityislääkärin tekemää lähetettä). Muista kunnista tulevilla tulee olla palliatiivisen erikoislääkärin päätös vaativaan saattohoitoon lähettämisestä ja sen perustelut. Tämä korvaa aiemman erillisen maksusitoumuksen. Lähettävän yksikön tulee varmistaa maksusitoumus jo lähetettä tehtäessä. Toivomme, että kaikille potilaille järjestyisi maksusitoumus, vaikka meille on mahdollista tulla myös ns. itse maksavana. Hoitopäivän hinnat sekä muu hinnasto näet kohdasta: hoitomaksut.