Osastohoitoon hakeutuminen

Hoitokoti hoitopaikkana

Jos sairautta ei pystytä enää parantamaan ja hoidon painopiste on oirelievityksessä, on Pirkanmaan Hoitokoti mahdollinen hoitopaikka. Hoitopaikkaa mietittäessä hoitava lääkäri keskustelee potilaan ja hänen läheistensä kanssa siitä, ovatko Hoitokodin palvelut sopivia potilaan sen hetkisessä sairaustilanteessa. Osastohoitoomme voi tulla suoraan toisesta hoitolaitoksesta tai kotihoitomme asiakkuuden kautta.

Lääkärin lähete ja maksusitoumus

Sekä kotihoitoa että vuodeosastohoitoa varten tarvitaan lääkärin lähete. Lähetteen lisäksi tarvitaan myös (kotikunnan antama) maksusitoumus, jonka jälkeen potilaan osuudeksi jää asiakasmaksulain mukainen hoitopäivämaksu. 

Hoitokotiin voi tulla myös itse maksavana!

Hoitokotiin voi tulla myös ilman maksusitoumusta, jolloin potilas maksaa itse hoidon kokonaiskustannukset (ks. lisää hoitomaksut).

Voinnin mukainen hoitopaikka

Jos potilaan vointi vuodeosastolla kohenee, hän voi vielä kotiutua. Myös siirtyminen toiseen hoitopaikkaan on mahdollinen, jos todetaan, että Hoitokoti ei ole potilaan kokonaistilanteen kannalta oikea hoitopaikka kyseisellä hetkellä.