Omaisten tukeminen

Saattohoidossa annetaan erityistä huomiota potilaan lisäksi myös hänen läheisilleen. Hoitokodin henkilökunta on potilaan ja omaisten tukena tässä potilaan elämän ainutkertaisessa vaiheessa. Läheisten mukanaolo parantaa potilaan elämänlaatua sekä lisää turvallisuuden tunnetta. Hoidossa tuetaan läheisiä selviytymään potilaan sairauden aikana sekä kuoleman jälkeen.

Omaisten ryhmät

Henkilökunta ohjaa omaisia osallistumaan Hoitokodin erilaisiin tukiryhmiin. Hoitokodissa järjestetään omaisille keskusteluhetkiä, joissa he voivat jakaa ajatuksiaan ja tunteitaan samanlaisessa elämäntilanteessa olevien omaisten kanssa. Myös kotihoidossa olevien potilaiden omaiset ovat tervetulleita omaisten ryhmiin.

Omaisten keskusteluryhmä järjestetään viikoittain. Niistä tiedotetaan viikko-ohjelmassa sekä niihin käydään erikseen kutsumassa paikalla olevia omaisia. Omaisten keskusteluryhmistä vastaa sosiaalityöntekijä, mutta niitä vetävät myös pappi sekä koulutetut vapaaehtoistyöntekijät.

Lisätietoja omaisten ryhmistä saa sosiaalityöntekijältä ja hoitohenkilökunnalta.