Tuki kuoleman jälkeen

Kuolema pysäyttää meistä jokaisen ja nostaa esiin monia tunteita ja kysymyksiä. Kuoleman tapahduttua henkilökunta ohjaa ja neuvoo käytännön asioissa ja pyrkii myös tällä tavoin tukemaan läheisensä menettäneitä.

Tukiryhmiä kuoleman jälkeen 

Vuosittain Hoitokodilla toteutetaan erilaisia omaisille suunnattuja tukiryhmiä, joiden tarkoituksena on jakaa surua muiden kanssa ja näin ollen helpottaa luopumista ja tuoda lohdutusta.

  • Muisteluilta. Noin 3 kk kuluttua läheisen kuoleman jälkeen kutsumme omaiset muisteluiltaan Hoitokodille henkilökohtaisella kutsukirjeellä.  Tilaisuudessa omaisilla on mahdollisuus käydä läpi niitä tunteita, joita läheisen lopullinen poissaolo on synnyttänyt. Puhuminen ja keskustelu muiden omaisten kanssa siitä, miten oma elämä on muuttunut, tuo usein lohdutusta senhetken oloon.
  • Puolisonsa menettäneiden vertaistukiryhmä kokoontuu kevät -ja syyskaudella. Kutsu ryhmään lähetetään kaikille puolisonsa menettäneille.
  • Sururyhmä. Hoitokodin sairaanhoitaja-musiikkiterapeutti ohjaa sururyhmää, joka kokoontuu Hoitokodin tiloissa.

Lisätietoa läheisten tuesta sekä ryhmien alkamisesta saa sosiaalityöntekijältämme.

Hyödyllisiä linkkejä

Läheisen kuoleman jälkeen autamme omaisia käytännön asioiden hoitamisessa. Tässä muutamia hyödyllisiä  linkkejä sekä esitteitä, jotka saattavat auttaa.

Tampereen seurakunnat

Tampereen seurakuntien sivulta voi lukea Surun aika-esitteen sekä saada tietoa mm. hautaukseen liittyvissä asioissa.

Pro-seremoniat

Tietoa siviilihautajaisista. Neuvoja uskonnottoman surujuhlan suunnitteluun ja apua sen toteutukseen saa tarvittaessa Pro-Seremonioilta.

Kansaneläkelaitos (KELA)

Kelan sivuilta saat tietoa taloudellisesta tuesta perheenjäsenen kuoleman jälkeen.

Suomen nuoret lesket

Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa leskille ja heidän lapsilleen ja antaa neuvontaa ja ohjausta leskeyteen liittyvien asioiden hoidossa.

 

Eläkeliitto

Eläkeliiton järjestämän Yhtäkkiä yksin -toiminnan tavoitteena on tukea leskeksi jääneitä uudessa elämäntilanteessa. Toimintaan sisältyy sopeutumisvalmennuskursseja, vertaistukitoimintaa sekä keskinäisen avun tukiryhmiä.

esitteet

PDF-tiedostoOHJEITA LÄHEISILLE.pdf (197 kB)
PDF-tiedostoLAPSEN+SURU.pdf (24 kB)
Lapsen suru