Läheisten tukeminen

Saattohoidossa annetaan erityistä huomiota potilaan lisäksi myös hänen läheisilleen. Läheisten mukanaolo parantaa potilaan elämänlaatua sekä lisää turvallisuuden tunnetta. Hoidossa tuetaan läheisiä selviytymään potilaan sairauden aikana sekä kuoleman jälkeen.

Hoitokodilla halutaan mahdollistaa läheiselle keskusteluapu ja antaa tarvittava neuvonta ja ohjaus. Läheisen itselleen tarvitsemat todistukset, lausunnot ja hoito täytyy hakea perusterveydenhuollosta tai työterveyshuollosta, sillä Hoitokodiin potilastietojärjestelmä koskee vain varsinaisia potilaita.

 

läheisten ryhmät

Hoitokodilla järjestetään läheisille keskusteluryhmiä, joissa he voivat jakaa ajatuksiaan ja tunteitaan samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa. Myös kotihoidossa olevien potilaiden omaiset ovat tervetulleita näihin ryhmiin.

Keskusteluryhmistä tiedotetaan viikko-ohjelmassa sekä niihin käydään erikseen kutsumassa Hoitokodilla paikalla olevia läheisiä. Keskusteluryhmistä vastaavat terapeutti ja sosiaalityöntekijä, mutta niitä ohjaavat myös pastori sekä koulutetut vapaaehtoistyöntekijät.

Lisätietoja ryhmistä saa sosiaalityöntekijältä ja hoitohenkilökunnalta.