Omahoitajuus

Potilaan tullessa Hoitokotiin hänelle nimetään omahoitaja. Omahoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi kokonaisvaltaista hoitoa käyttäen hyväksi Hoitokodin moniammatillista hoitotiimiä potilaan ja hänen läheisensä hyväksi. 

Omahoitaja järjestää hoitoneuvottelun, jossa keskustellaan yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa Hoitokodin hoidosta, palveluista sekä potilaan toiveista, jotka liittyvät niin hoitoon kuin jokapäiväiseen elämään. Hoitoneuvottelussa on mukana omahoitajan lisäksi lääkäri sekä tarvittaessa muita erityistyöntekijöitä.

Sairaus koettelee aina myös henkisiä voimavaroja, ja erilaisten tunteiden jakaminen voi auttaa jaksamaan. Potilaalla on mahdollisuus halutessaan keskustella ja läpikäydä omia tunnetilojaan niin omahoitajan kuin muidenkin hoitajien kanssa. Koemme tärkeänä potilaalle läheisten huomioon ottamisen ja tukemisen osana kokonaisvaltaista hoitoa. Hoitokodin monet palvelut ovat myös omaisia varten. Katso lisää kohdasta läheisten ryhmät.

Hyvä oireenmukainen hoito ja potilaan elämänkatsomuksen kunnioittaminen ovat hoitomme kulmakiviä. Jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään sairaudestaan ja siihen liittyvistä oireista riippumatta.