Laatupäällikkö

Hoitokodin toiminta on ISO 9001:2015 –laatustandardien vaatimusten mukaista ja Inspecta Sertifiointi Oy:n vuosittain auditoimaa. Hoitokodin toiminta, laatupolitiikka ja tavoitteet on kuvattu toimintakäsikirjassa. Tietosuojaselosteet ovat nähtävillä pääaulan ilmoitustaululla.

Hoitokodin laatupäällikkönä toimii Johanna Colliander.

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi(at)pirkanmaanhoitokoti.fi

Puh: 050-440 1338

 

 

Laatupolitiikka ja laatutavoitteet

Hoitokodin toiminta-ajatuksesta, visiosta, arvoista ja strategiasta johdettu toiminta- ja laatupolitiikka on:

”Pirkanmaan Hoitokodin potilaslähtöisellä, perhekeskeisellä ja ihmisiä kunnioittavalla hoito- ja toimintamallilla varmistetaan kuolevan potilaan korkeatasoinen hoito ja saattohoidon jatkuva kehittäminen alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla”.

Laatutavoitteet ovat:

  • ihmisten kunnioittava kohtaaminen ja asiakas/potilaslähtöisyys

  • annettujen lupausten pitäminen, perustehtävän hyvä hoitaminen

  • yhteistyön sujuvuus asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa

  • jatkuva kehittäminen ja elinikäinen oppiminen

  • toiminnan jatkuva seuraaminen/mittaaminen/arviointi

  • onnistunut henkilöstöpolitiikka, avoin työyhteisö.