Hallinto

Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto, johon kuuluu 12 jäsentä, sekä hallitus, johon kuuluu 6 jäsentä.  Pirkanmaan Syöpäyhdistys r.y:n hallitus valitsee säätiön hallintoneuvoston jäsenet. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee Hoitokodin johtajan, talouspäällikön ja ylilääkärin. Johtaja valitsee muun henkilökunnan.    

Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön hallintoneuvosto varmistaa, että Pirkanmaan Hoitokodin toiminta on eettisesti mutta myös kokonaistaloudellisesti vankalla pohjalla. Hallintoneuvosto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa ja hyväksyy säätiön toiminnan kannalta lakisääteiset talousarvion, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 

Hallitus kokoontuu 7-9 kertaa vuodessa. Hallitus arvioi sekä päättää talousarvioon selkeästi vaikuttavista ratkaisuista sekä varmistaa strategisen johtamisen onnistumisen.