Ylilääkäri

Ylilääkäri Tarja Korhonen

Hoitokodilla työskentelee ylilääkäri osastolääkärinä kaikkina arkipäivinä, ja muina aikoina hoitohenkilökunta tavoittaa Hoitokodin varallaololääkärin tarvittaessa puhelimitse.

Hoitokodin lääkäri käy tapaamassa ja tutkimassa kaikki vuodeosastolle tulevat potilaat ja tekee potilaan ja mahdollisesti omaisen kanssa suunnitelman potilaan jatkohoidosta. Hän määrittelee potilaan lääkityksen osastolla oloaikana ja mahdolliset tarpeelliset muut toimenpiteet potilaan hyvinvoinnin edistämiseksi. Lääkäri seuraa yhdessä omahoitajan kanssa potilaan vointia, oireisuutta, käy katsomassa potilasta, kuuntelee, keskustelee potilaan ja omaisten kanssa sekä tekee tarvittavat lääkemuutokset.

Hoitokodin vuodeosastolla voidaan tehdä tarvittaessa myös erilaisia toimenpiteitä (esim. askites- tai pleurapunktioita) potilaan oireiden lievittämiseksi. Hoitokodin lääkäri osallistuu potilaan hoitoneuvotteluun. Hänen puoleensa voi kääntyä niin potilas kuin omainenkin, jos potilaan hoidossa tai voinnissa on jotain mieltä askarruttavaa.

Hoitokodin ylilääkärinä toimii Tarja Korhonen. Hänellä on syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkärin tutkinto ja Suomen Lääkäriliiton myöntämä palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys. Hän on osallistunut Duodecimin Kuolevan potilaan käypä hoitosuosituksen laadintaan ja on perehtynyt viimeisimpään oirehoidon tietämykseen.

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi(at)pirkanmaanhoitokoti.fi