Erityistyöntekijät

 

Yksi Pirkanmaan Hoitokodin arvoista on kokonaisvaltaisuus. Tämä tarkoittaa meillä sitä, että haluamme ymmärtää potilaiden erilaisia fyysisia, henkisiä, sosiaalisia ja hengellisiä tarpeita.

Potilaan ja hänen läheistensä tukena toimii eri alojen ammattilaisista koostuva työryhmä. Tiivillä eri ammattilaisten välisellä yhteistyöllä haluamme toimia potilaan parhaaksi.