Lasten ja nuorten muisteluilta Pirkanmaan Hoitokodissa

Pirkanmaan Hoitokoti järjestää muisteluillan ti 12.10. klo 17–19. Ilta on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat menettäneet läheisensä. Osallistujat jaetaan tapaamisessa tarvittaessa ikäryhmittäin.

Muisteluillassa lapsi tai nuori tapaa muita samanikäisiä, jotka ovat kokeneet menetyksen. Tapaaminen tarjoaa lapselle tärkeän kokemuksen siitä, ettei hän ole ainoa ja yksin.

Illan aikana jaetaan kokemuksia ja muistoja. Pohdimme yhdessä, millaisin voimavaroin elämää on voinut jatkaa ja olisiko jotain, mitä voisi tehdä lisää tai eri tavoin, jotta jaksaisi paremmin. Muisteluillassa saa olla myös ihan hiljaa.

Muisteluilta on usein myös toiminnallinen kaksituntinen, riippuen osallistujien ikärakenteesta. Illassa on mahdollisuus esittää kysymyksiä, jotka ovat jääneet mietityttämään.

Paikalla ovat terapeutti ja hoitaja sekä mahdollisesti vapaaehtoinen työntekijä.

Iltaan on ennakkoilmoittautuminen. Lisätietoja sosiaalityöntekijältä arkisin klo 9–15, p. 03 311 74 240.