Laadukkaita terveisiä Pirkanmaan Hoitokodista!

Tiedämme toimintamme laadukkaaksi, mutta meille on tärkeää, että asian arvioi ulkopuolinenkin taho. Yhteistyökuppanimme Bureau Veritas Certification Finland auditoi hoitokotimme perjantaina 28.1.2022. 

Toimintamme laatua arvioidaan säännöllisesti

Hoitokodin toiminta on sertifioitu standardin ISO 9001:2015 mukaisesti. Jotta sertifikaattimme säilyisi voimassa, akkreditoidun eli päteväksi todetun tahon tulee arvioida toimintaamme vuosittain. 

Tätä ulkopuolista arviota nimitetään auditoinniksi. Auditointipäivä on mukava, kun tietää, että työt on tehty huolella. 

Auditoija pyytää nähtäväkseen erilaisia dokumentteja ja kerää itse havaintoja ja tietoja. Me, joita arvioidaan, tiedämme aina, mitä prosessia arvioidaan. Laadun tarkkailussa arvioidaan esimerkiksi ravitsemusta, vuodeosastohoitoa, tietohallintoa tai tutkimusta. 

Me emme kuitenkaan tiedä etukäteen kysymyksiä tai sitä, mitä tietoja arvioija haluaa nähdä tai tarkistaa esimerkiksi pöytäkirjoistamme.  

Tarkastelussa laatujohtaminen, vuodeosastohoito, ravitsemus ja viestintä

Auditoinnissa arvioijaa kiinnostaa erityisesti tapamme seurata toiminnan laatua. Miten varmistamme, että ruokamme on aina korkealaatuista ja keittiömme puhdas? Miten varmistamme, että lääkehoidon osaaminen säilyy korkealla tasolla? Miten käsittelemme saamamme palautteet? 

Tänä vuonna tarkastelun kohteina olivat laatujohtamisen lisäksi vuodeosastohoito, ravitsemus ja viestintä. Auditoija haastatteli vastuuhenkilöitä ja pyysi nähtäville erilaisia dokumentteja. Tekemiensä havaintojen perusteella hän laati kirjallisen loppuraportin. 

Tässä muutama huomio loppuraportista.

Organisaatiomme vahvuuksia:

  1. Hoitokodin toiminnalla on vahva ja vakaa perusta, jatkuvaan muutokseen on varauduttu hyvin ja hoitokodin viestintään ja positiivisen maineen ylläpitämiseen on paneuduttu suurella sydämellä.
  2. Erikoisosaaminen ja asiantuntijuus palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa.
  3. Hoitokotia ollaan remontoimassa ja tiloja päivittämässä nykypäivän tarpeita vastaaviksi.

Poikkeamia auditoija ei käynnillään havainnut. Poikkeamilla tarkoitetaan asioita, jotka tarvitsisivat muutosta tai parannusta, jotta saamme jatkossakin pitää laatusertifikaatin. 

Haluamme nostaa esiin myös auditoijan kirjaukset hoitokodin tunnelmasta:

  • Vastaanotto oli lämmin ja tuli tunne, että oli tervetullut.
  • Kaikki työntekijät tervehtivät, ja vaikka talossa on remonttia, se tapahtuu huomaamattomasti eikä näytä häiritsevän toimintaa.
  • Lämmin, positiivinen ilmapiiri, rauhallisuus ja iloisuus, hyvä henki huokuu, kun hoitokodissa liikkuu. Kun jää paikalleen, kuulee myös vienon rauhoittavan musiikin. 

Tästä on hyvä jatkaa: haluamme säilyttää vahvuutemme ja kehittää innolla toimintaamme yhä sujuvammaksi. Pitkäjänteisestä laatutyöstä hyötyvät lopulta kaikki: potilaat ja heidän läheisensä, työntekijät, organisaatio ja yhteistyökumppanimme. 

Johanna Colliander
laatupäällikkö, vapaaehtoistoiminnan ohjaaja 
Pirkanmaan Hoitokoti