Työssäoppimispaikat Hoitokodilla

Pirkanmaan Hoitokoti toimii aktiivisesti eri alojen opiskelijoiden harjoituskenttänä. Opiskelijat saavat harjoittelun alussa kattavan tietopaketin Pirkanmaan Hoitokodista, ja jokaiselle opiskelijalle nimetään oma ohjaaja sekä varaohjaaja.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat

 

Ammattikorkeakouluopiskelijat (sairaanhoitajat, geronomit, sosionomit, fysioterapeutit) voivat varata työssäoppimisjaksot jobiilin kautta: www.jobiili.fi. Koska fysioterapeutti työskentelee Hoitokodilla kolmena päivänä viikossa, opiskelijan tulee kyetä myös itsenäiseen työskentelyyn osana moniammatillista tiimiä. Opiskeluviikon hinta on 15 euroa (sis. suojavaatemaksun).

Lähihoitajia otamme harjoittelujaksoille vain vanhustyön erikoisammattitutkinnon kuolevan potilaan hoitotyö - osiota suorittavia opiskelijoita. Jaksojen suorittamisesta neuvotellaan oman oppilaitoksen opettajan kanssa.

Hoitoalan opiskelijoiden yhteydenotot ja tarkemmat tiedustelut toivomme sähköpostilla. Opiskelijoiden harjoittelupaikoista vastaa apulaisosastonhoitaja Eija Piirainen ja sairaanhoitaja Vilma Törmänen.

Muut opiskelijat

Otamme myös muita opiskelijoita (sosiaaliala, teologia, tradenomi, sairaalahuoltaja ymv) sovitusti harjoitteluun. Eri alojen opiskelijat voivat ottaa yhteyttä oman alansa erityistyöntekijään tai johtajaan harjoittelupaikkaa tiedusteltaessa. Ravitsemuspäällikkö vastaa laitoshuoltaja- ja ravitsemusalan opiskelijoista.

Hoitokoti toimii palliatiivisen lääketieteen erityspätevyyden osalta Lääkäriliiton hyväksymänä harjoittelupaikkana. Lääkärirekrytoinneista vastaa johtaja.

Tervetuloa Hoitokodille!