Työssäoppimispaikat Hoitokodilla

Pirkanmaan Hoitokoti toimii aktiivisesti eri alojen opiskelijoiden harjoituskenttänä. Opiskelijat saavat harjoittelun alussa kattavan tietopaketin Pirkanmaan Hoitokodista, ja jokaiselle opiskelijalle nimetään oma ohjaaja sekä varaohjaaja.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat

Otamme harjoittelujaksolle opiskelun loppuvaiheessa olevia opiskelijoita, joilla on valmius työskennellä kuolevan potilaan kanssa. Edellytämme hoitotyön opiskelijalta kokemusta potilaan perushoidosta aiemmilta harjoittelujaksoilta tai työelämästä, valmiutta vuorotyöhön ja kiinnostusta syventää osaamistaan. Minimiharjoittelujakson kesto on 4 viikkoa. Erikoistumisopintoja suorittavilla ammattilaisilla jakso voi olla lyhyempi.

Ammattikorkeakouluopiskelijat (sairaanhoitajat, geronomit, sosionomit, fysioterapeutit) voivat varata työssäoppimisjaksot jobiilin kautta: www.jobiili.fi. Koska fysioterapeutti työskentelee Hoitokodilla kolmena päivänä viikossa, opiskelijan tulee kyetä myös itsenäiseen työskentelyyn osana moniammatillista tiimiä. Opiskeluviikon hinta on 15 euroa (sis. suojavaatemaksun).

Lähihoitajaopiskelijoilla pääpaino harjoittelupaikoissa on VEAT-opiskelijoilla (vanhustyön erikoisammattitutkinnolla - kuolevan potilaan hoitotyön osio). Jaksojen suorittamisesta neuvotellaan oman oppilaitoksen opettajan kanssa, joka välittää opiskelupaikkapyynnöt Hoitokotiin sähköpostitse. Minimiaika harjoittelulle on neljä viikkoa.

Hoitoalan opiskelijoiden yhteydenotot ja tarkemmat tiedustelut toivomme sähköpostilla. Opiskelijoiden harjoittelupaikoista vastaa apulaisosastonhoitaja Eija Piirainen, eija.piirainen(at)pirkanmaanhoitokoti.fi sekä Noora Pranteri, noora.pranteri(at)pirkanmaanhoitokoti.fi

Muut opiskelijat

Otamme myös muita opiskelijoita (sosiaaliala, teologia, tradenomi, sairaalahuoltaja ymv) sovitusti harjoitteluun. Eri alojen opiskelijat voivat ottaa yhteyttä oman alansa erityistyöntekijään tai johtajaan harjoittelupaikkaa tiedusteltaessa. Ravitsemuspäällikkö vastaa laitoshuoltaja- ja ravitsemusalan opiskelijoista.

Hoitokoti toimii palliatiivisen lääketieteen erityspätevyyden osalta Lääkäriliiton hyväksymänä harjoittelupaikkana. Yhteyshenkilönä toimii ylilääkäri.

Tervetuloa Hoitokodille!