Tutkimustoiminta

Pirkanmaan Hoitokotia ylläpitävän Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön yksi perustehtävistä on parantumattomasti sairaan potilaan hoitoon liittyvän tutkimustyön tukeminen.  Tätä toteutetaan kannustamalla omaa henkilökuntaa ja Hoitokodissa harjoittelussa olevia opiskelijoita tekemään opintoihin liittyviä opinnäytetöitä Hoitokodille. Lisäksi ulkopuoliset eri tieteenalojen korkeakouluopiskelijat ja jatko-opiskelijat ovat tervetulleita tutkimusyhteistyöhön.

Ulkopuoliset tutkijat ja tieteellisiin julkaisuihin kirjoittavat tutkijat ohjataan aina potilaisiin suuntautuvassa tutkimuksessa ja harkinnan perusteella muulloinkin ottamaan yhteyttä PSHP:n eettisen työryhmän sihteeriin tutkimusluvan ohjeistuksia varten.

Tutkimustoiminnan vastuuhenkilönä on johtaja. Lääketieteellisissä tutkimuksissa yhteyshenkilö on ylilääkäri. Alla on lääketieteellisiin tutkimuksiin olevat lupapohjat.