Tutkimustoiminta

Pirkanmaan Hoitokodin säädekirjassa määritetään kuolevan potilaan hoitoon liittyvän tutkimustoiminnan edistäminen. Tätä toteutetaan kannustamalla omaa henkilökuntaa ja Hoitokodissa harjoittelussa olevia opiskelijoita tekemään omiin opintoihinsa liittyviä opinnäytetöitä Hoitokodille. Lisäksi ulkopuoliset eri tieteenalojen korkeakouluopiskelijat ja jatko-opiskelijat ovat tervetulleita tutkimusyhteistyöhön. Kohdasta julkaisut voit katsoa lisää tehdyistä tutkimuksista.

Oma henkilökunta ja omat opiskelijat voivat tehdä pienimuotoista tutkimusta johtajan luvalla. Ulkopuoliset tutkijat ja tieteellisiin julkaisuihin kirjoittavat tutkijat ohjataan aina potilaisiin suuntautuvassa tutkimuksessa ja harkinnan perusteella muulloinkin ottamaan yhteyttä PSHP:n eettisen työryhmän sihteeriin tutkimusluvan ohjeistuksia varten.

Tutkimustoiminnasta on laadittu oma prosessikuvaus, josta käy ilmi

  • mitä tutkimussuunnitelmalta edellytetään

  • kuka hyväksyy tutkimussuunnitelman

  • miten edetään suunnitelmasta toteutukseen

  • tutkimuksen päättäminen.

Tutkimustoiminnan vastuuhenkilönä on johtaja. Lääketieteellisissä tutkimuksissa yhteyshenkilö on ylilääkäri. Alla on lääketieteellisiin tutkimuksiin olevat lupapohjat.