Päiväkeskustoiminta

Päiväkeskus on tarkoitettu Pirkanmaan Hoitokodin kotihoidossa oleville potilaille ja heidän omaisilleen. Päiväkeskustoiminta edistää kotipotilaiden ja heidän läheistensä hyvinvointia ja kotona pärjäämistä. Päiväkeskus toimii tiistaisin klo 9-14 Hoitokodin alakerrassa.

Päiväkeskuksessa potilas ja heidän omaisensa saavat ohjausta ja tukea kotisairaanhoitajilta,lääkäriltä, sosiaalityöntekijältä sekä fysioterapeutilta. Hoitokodin vapaaehtoistyöntekijät toimivat päiväkeskuksessa potilaiden ja heidän läheistensä tukena ja apuna.

Päiväkeskuksessa on mahdollista viettää aikaa yhdessä ja vaihtaa ajatuksia toisten potilaiden ja omaisten kanssa. Päiväkeskuksessa voi myös levätä potilaille varatuissa huonessa.

Omaisille on järjestetty keskusteluryhmä, jossa kotipotilaiden omaiset saavat vertaistukea toisiltaan. Halutessaan omainen voi myös pitää ”vapaapäivän” potilaan ollessa päiväkeskuksessa. 

Hinta potilaalle on 17,90 € osallistumiskerralta. Potilaille kuuluu päiväkeskushintaan ateriat (aamupala, lounas sekä päiväkahvi). Omaisilla on myös mahdollisuus maksulliseen aamupalaan sekä lounasruokaan päiväkeskuksessa.