Kotikäynnit

Kotikäynnillä tarkastetaan potilaan vointi ja oireet, tutkitaan potilas ja arvioidaan lääkitys. Tarvittaessa kotona voidaan tehdä myös erilaisia toimenpiteitä. Käynnin perusteella voidaan tehdä tarvittavat lausunnot sosiaalietuisuuksia varten.

Sairaus herättää potilaassa ja omaisissa monenlaisia tunteita ja kysymyksiä. Moni murehtii, kuinka tauti etenee, kuinka itse tai läheinen pärjää lähitulevaisuudessa. Kotikäynnillä voidaan rauhassa keskustella, antaa tietoa sairaudesta ja oireista sekä tukea potilasta ja omaista jaksamaan. On tärkeätä, että potilaalla ja omaisella on turvallinen olo sairastaa kotona.

Lääkäri ja kotisairaanhoitaja voivat olla mukana myös palvelutalossa tai muussa hoitokodissa asuvan kotipotilaan elämän loppuvaiheen hoidossa (konsultointimahdollisuus).

Hoitokodin kotihoito ohjaa myös apuvälineiden, hoitotarvikkeiden sekä erilaisten kotihoitoa tukevien palveluiden järjestämisessä. Hoitokodin kotihoito tekee yhteistyötä Tampereen kaupungin kotihoidon kanssa sekä muita tukitoimia tarjoavien yritysten kanssa.