Kotihoito

Pirkanmaan Hoitokodin kotihoito tukee potilaan selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotihoito tukee myös potilaan mahdollisuutta kuolla kotona, silloin kun se on potilaan toive.

Hoitokodin kotihoito tukee potilasta kivun ja muiden oireiden hoidossa, sekä tarjoaa potilaalle ja hänen läheisilleen keskusteluapua ja tukea parantumattomassa sairaudessa ja kuoleman läheisyydessä. Hoitokodin kotihoito muodostuu päiväkeskustoiminnasta, sekä kotisairaanhoitajan ja lääkärin kotikäynneistä. Tukitoimet ja palvelut suunnitellaan yhdessä potilaan ja perheen kanssa tukemaan kotona selviytymistä.

Pirkanmaan Hoitokodin kotihoito tekee kotikäyntejä säännöllisesti tai tarpeen mukaan. Kotikäynnillä tarkastetaan potilaan vointi ja oireet, tutkitaan potilas ja arvioidaan lääkitys. Tarvittaessa kotona voidaan tehdä myös erilaisia toimenpiteitä. Käynnin perusteella voidaan tehdä tarvittavat lausunnot sosiaalietuuksia varten.

Kotikäynnillä on aikaa keskusteluun. Sairaus herättää potilaassa ja omaisissa monenlaisia tunteita ja kysymyksiä. Moni murehtii, kuinka tauti etenee, kuinka itse tai läheinen pärjää lähitulevaisuudessa. Kotikäynnillä voidaan rauhassa keskustella, antaa tietoa sairaudesta ja oireista sekä tukea potilasta ja omaista jaksamaan. On tärkeätä, että potilaalla ja omaisella on turvallinen olo sairastaa kotona.

Kotihoidon piirissä oleva potilas ja hänen läheisensä voivat soittaa Hoitokotiin kaikkina vuorokaudenaikoina ja saada ohjausta ja neuvontaa selviytymiseen kotona. Päivystysaikana puheluihin vastaa osastolla työskentelevä sairaanhoitaja. Tarvittaessa kotipotilas pyritään ottamaan joustavasti Hoitokotiin vuodeosastolle, jos potilas kokee, ettei enää selviydy kotona. Lääkäri ja kotisairaanhoitaja voivat olla mukana myös palvelutalossa tai muussa hoitokodissa asuvan kotipotilaan elämän loppuvaiheen hoidossa.

Hoitokodin kotihoito ohjaa myös apuvälineiden, hoitotarvikkeiden sekä erilaisten kotihoitoa tukevien palveluiden järjestämisessä. Hoitokodin kotihoito tekee yhteistyötä Tampereen kaupungin kotihoidon kanssa sekä muita tukitoimia tarjoavien yritysten kanssa.

Pirkanmaan Hoitokodin kotihoitoon hakeudutaan hoitavan lääkärin lähetteellä. Hoitava lääkäri voi tehdä lähetteen Pirkanmaan Hoitokotiin, vaikka potilas ei vielä tarvitsekaan Hoitokodista vuodeosastopaikkaa ja pärjää vielä kotona. Katso lisää kohdasta hoitoon hakeutuminen.

Tietoa hoitomaksuista saa tarvittaessa Hoitokodin sosiaalityöntekijältä tai kotisairaanhoitajalta.