Kotihoito

Pirkanmaan Hoitokodin kotihoito tukee potilaan selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Lähete Pirkanmaan Hoitokotiin kannattaa tehdä ajoissa, jotta potilas hyötyisi mahdollisimman paljon palveluistamme sairautensa aikana.

Hoitokodin kotihoito auttaa potilasta kivun ja muiden oireiden hoidossa, sekä tarjoaa potilaalle ja hänen läheisilleen keskusteluapua ja tukea parantumattomassa sairaudessa ja kuoleman läheisyydessä. Hoitokodin kotihoito muodostuu päiväkeskustoiminnasta, sekä kotisairaanhoitajan ja lääkärin kotikäynneistä. Tukitoimet ja palvelut suunnitellaan yhdessä potilaan ja perheen kanssa auttamaan kotona selviytymistä.

Kotihoidon piirissä oleva potilas ja hänen läheisensä voivat soittaa Hoitokotiin kaikkina vuorokaudenaikoina ja saada ohjausta ja neuvontaa selviytymiseen kotona. Päivystysaikana puheluihin vastaa osastolla työskentelevä sairaanhoitaja. Tarvittaessa kotipotilas pyritään ottamaan joustavasti Hoitokotiin vuodeosastolle, jos potilas kokee, ettei selviydy kotona. Kotihoito tukee myös potilaan mahdollisuutta kuolla kotona, silloin kun se on potilaan toive.

Pirkanmaan Hoitokodin kotihoitoon hakeudutaan hoitavan lääkärin lähetteellä. Hoitava lääkäri voi tehdä lähetteen Pirkanmaan Hoitokotiin, vaikka potilas ei vielä tarvitsekaan Hoitokodista vuodeosastopaikkaa ja pärjää vielä kotona. Katso lisää kohdasta hoitoon hakeutuminen.